Category: Ceviriler

Daha Hırslı bir AB Sanayi Stratejisi için Çağrı

Aralarında FDE'nin de bulunduğu Avrupa sanayi sivil toplum kuruluşları, AB üretim sektöründeki düşüşe dikkat çekerek daha hırslı bir sanayi politikası için Avrupa Komisyonu'na çağrıda bulundukları bir ortak bildiri yayın ...

Ticaret Anlaşmalarının AB Tarımına Etkisi

Avrupa Komisyonu, imzalanan dış ticaret anlaşmalarının AB tarımı ve tarımsal ticareti üzerine etkilerini incelediği raporunu yayınladı. Raporda AB'nin Meksika, Güney Kore ve İsviçre gibi farklı karakterlere sahip pazarla ...

EFSA Yeni Gıda Toplantısı

Avrupa gıda otoritesi EFSA yeni gıdalar (novel foods) konusu ile ilgili paydaşlarıyla 6 Mart'ta teknik bir toplantı düzenleyecek. Toplantının genel amacı yeni gıdaların ve üçüncü ülkelerden geleneksel gıdaların onay başv ...

İşletmeler Arası Ödemeleri İyileştirici Önlemler

İç Pazar, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİ'ler Genel Direktörlüğü (GROW), işletmeler arasında ödemelerin gecikmesine yönelik önlemlere odaklanacağı "İşletmeler arası ödemeler: Ödeme yaklaşımlarını iyileştirmek amacıyla yasal ...

Gıda ve Ambalaj Atıkları Tebliğ Taslakları

Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi (ENVI), Avrupa Konseyi tarafından oluşturulan, Gıda Atıkları ve Ambalaj Atıkları konulu tebliğ taslaklarına yönelik düzeltmelerini yayınladı. FDE bu düzeltmeler üzerinden EN ...

Avrupa Genel Gıda Kanununun 15’inci Yılı

Avrupa'nın Genel Gıda Kanunu, (EC) No. 178/2002, yürürlüğe girişinin 15'inci yılını doldururken FoodDrinkEurope konu ile ilgili bir görüş bildirgesi talağı hazırlayarak üyelerinin dikkatine sundu. Bildirgede Gıda Kanunu' ...

Close