Gıda Güvenliği

Gıda güvenliği gıda ve içecek endüstrilerinin birincil önceliğidir. TGDF ve üyelerinin piyasadaki ürünlerin bilime dayalı en yüksek gıda güvenliği standartlarına uygun olmasını güvence altına alan süreçleri bulunmaktadır. Bilim ve bilime dayalı mevzuat da, gıda endüstrisinin yeni ürünler geliştirerek veya eski ürünlerini iyileştirerek tüketicilere ve toplum geneline faydalı olmasında önemli rol oynamaktadır.

Gıda Güvenliğini Güvence Altına Almak

Gıda güvenliği endüstri için vazgeçilmezdir. Gıda güvenliği gıda ve içecek endüstrilerinin birincil önceliğidir. TGDF ve üyelerinin piyasadaki ürünlerin bilime dayalı en yüksek gıda güvenliği standartlarına uygun olmasını güvence altına alan süreçleri bulunmaktadır. Ekim 2011’de  TGDF “Çiftlikten Çatala Gıda Güvenliği” yayınlamıştır. Gıda Güvenliği yönetim prensiplerini anlatmakla  birlikte gıda üreticilerine, gıda risk yönetimi hakkında bilgiler vermektedir . Kayıtdışı üretimin gıda güvenliğine olan olumsuz etkileriyle mücadele ederek haksız rekabeti önlemek, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kriz yönetimi konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

İşbirliği içerisinde çalışmak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İhtisas Alt Komisyonlarında temsil edilen TGDF, gıda mevzuatının hazırlanması, yeniden gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi konusunda katkı sağlamak ve etkin katılım sağlamaktadır. Ayrıca gıda kodeksinin hazırlanması ve denetlenmesi ile görevli olan Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunda temsilcisi bulunan tek sivil toplum örgütüdür.

Gıda güvenliği konusunda ülkemizde tek bir otorite kurulması, riske dayalı gıda güvenliği biriminin oluşturulması konusunda etkili olmak ve  AB’nin risk değerlendirme konusunda tek yetkili kuruluşu olan EFSA’nın çalışmalarını takip ederek tüm paydaşlar nezdinde aksiyon almak TGDF’nin üstlendiği görevler arasındadır.

TGDF, tüm üyeleri ve ilgili resmi kurumlar, uluslararası kuruluşlar ile devamlı iletişim içerisinde, gıda güvenliği konularındaki tüm mevzuat gelişmelerini ve yeni teknolojileri takip ederek, Avrupa Komisyonu tarafından önemle üzerinde durulan mevcut regülasyon çerçevesini basitleştirmek, idari engelleri azaltmak ve mümkün olduğunda ortadan kaldırmak üzere hedeflenen faaliyetleri sürdürmektedir.

Araştırmaya yatırım yapmak

ArGe’nin endüstrinin gelişimde ve üreticilerin rekabetçi kalmalarında büyük rolü bulunmaktadır. ArGe çalışmalarından elde edilen bilimsel verilere dayalı sürdürülebilir gıda güvenliği sistemini oluşturarak tüketici beklentilerini karşılayan güvenli gıdaları iç ve dış piyasalara sunmak için araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmak gerekmektedir.

Piyasaya yeni ürünler getirmek

Eğer bir ürün inovasyon aşamasına ulaşamaz ve piyasaya sürülemez ise ArGe’ye yatırım yapmak ne gerçekçidir ne de kârlıdır. Bu nedenle inovasyon yeni gıdaların piyasaya girişini kolaylaştırarak tüketiciler için ürün çeşitliliğini arttırmanın temelinde yer alır. Bununla birlikte yeni veya iyileştirilmiş ürünler ve süreçler daima mevcut en iyi bilime, mevzuata ve tüketici talebine dayanmalıdır.

Close