Sanayi İrtibat Kurulu

Mevcut iş uygulamaları, Sorumlu İş Yönetimi’nin; risk yönetimi, maliyet tasarrufu, sermaye erişimi, müşteri ilişkileri, insan kaynakları yönetimi ve inovasyon kapasitesi gibi konularda fayda sağlayarak firmaların rekabetçiliğini destekleyen önemli bir unsur olduğunu göstermektedir. TGDF ve üyeleri, Sorumlu İş Yönetimi’nin  Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasına yardım edeceğine ve istihdam, inovasyon ve yoksulluğun azaltılması gibi önemli alanlarda akıllı, sürdürülebilir ve kapsamlı büyümeyi sağlayacağına yürekten inanmaktadır

Türkiye’nin gıda ve içecek endüstrisini temsil eden TGDF’nin misyonu, ölçeğinden bağımsız olarak tüm Türk gıda ve içecek firmalarının, sürdürülebilir büyümeye devam ederken toplumun ihtiyaçlarını ve tüketici gereksinimlerini karşılayabileceği bir ortamın oluşmasını teşvik etmek ve sağlamaktır.

TGDF bu misyonu yerine getirirken, rekabetçilik, kaliteli gıdanın satın alınabilirliği, tüketicilerin gıda güvenliği ve kalitesine olan güveni, bilinçli tüketicinin seçimi, sorumlu pazarlama ve çevre gibi konuların bütünsel bir şekilde ele alındığı ve somut bilimsel veri ve etkili iletişimle desteklendiği uygun çerçevelerin geliştirilmesine katkı sağlamak için çaba göstermektedir.

SORUMLU BAŞKAN

SİNAN CEM ŞAHİN

Close