Hakkımızda

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF); 1999 yılında imzalanan bir protokolle “Gıda Dernekleri Platformu”nun oluşturulması ile başlayan sürecin ardından, 31 Aralık 2003 tarihinde 10 gıda derneğinin bir araya gelmesi ile kurulmuştur.

Bugün 28 sektörel üye derneği ile Türkiye gıda ve içecek sanayisinin üretim, istihdam, ihracat ve ithalatının %95’lik bölümünü kapsayan TGDF, sektörün Türkiye’deki en büyük sivil toplum örgütü olarak faaliyet göstermektedir.

TGDF’nin misyonu; ne büyüklükte olursa olsun ülkemizdeki tüm gıda ve içecek firmalarının sürdürülebilir büyümelerini gerçekleştirdikleri, yurtiçinde ve yurtdışında kalite ve rekabet gücünü artıracak ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir ortamın geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

TGDF, Sağlık Bakanlığı’nın “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” kapsamında 9 Şubat 2019 tarihinde kurulan; 9 Bakanlık, 7 sivil toplum kuruluşu, YÖK ve RTÜK temsilcilerinden oluşan Ulusal Beslenme Konseyi’nin üyelerinden biridir ve ilgili Yönetmelikte (Ulusal Beslenme Konseyi Yönetmeliği) ismen yer almaktadır.

TGDF, Türk Gıda Kodeksi’nin hazırlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nca kurulan Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu’nun 11 üyesinden biri ve tek sivil toplum kuruluşu üyesidir. İlgili Yönetmelikte (Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği) Komisyon üyelerinden biri olarak “gıda konusunda faaliyet gösteren ve en fazla üyeye sahip olan sivil toplum kuruluşu” atfı yer almaktadır. İçişleri Bakanlığı Türkiye’de bu tanıma uyan tek sivil toplum kuruluşunun TGDF olduğunu onaylamaktadır.

TGDF gıda ve beslenme konusunda dünyanın en büyük otoritesi olan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile aktif olarak ortak çalışmalar yürütmektedir. Bunun yanında başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyada gıda ve beslenme konusunda faaliyet gösteren kamu otoriteleri ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını takip ederek bunlarla bilgi alışverişinde bulunulmaktadır.

TGDF; gıda kalitesinin, adil rekabetin, sorumlu pazarlamanın ve çevre duyarlılığının sağlandığı, gıda güvenliği ve güvencesinin garanti altına alındığı, tüketicilerin bilinçli gıda tercihleri yapabildiği bir ortamın bütüncül ve bilimsel bir yaklaşımla oluşturulmasına yönelik çalışmalara odaklanmıştır.

Close