Finansman Komitesi

Sektörümüzün kalkınmasına yönelik tüm faaliyetlerimiz beraberinde bazı maliyetleri de getirmektedir. Basit sarf malzemesi harcamalarından, yurt dışı temsilciliklerimizin kurulmasına kadar pek çok gider kaleminin gelirlerimiz ile denkleştirilmesi, finans konusunda uzmanlaşmış bir bakış açısı gerektirmektedir. Finans Komitesi’nin temel görevi gelir gider akışının dengelenmesi için atılacak adımların belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunulmasıdır.

SORUMLU BAŞKAN

SÜLEYMAN GÜÇLÜ

suleyman-guclu2-K

Close