Türkiye Gıda ve İçecek Sektörleri Dış Ticaret Verileri (ÖTS)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye Gıda ve İçecek Sektörleri Dış Ticaret Verileri. Sektör ve ülke ithalat ve ihracatı tıklanabilir, dinamik tablo şeklinde hazırlanmıştır. Detaylarını görmek istediğiniz ürün ve ülkeyi tıklayarak bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak inceleyebilirsiniz. TÜİK ÖTS verileri baz alınarak hesaplamalarda 01-24 fasıllarındaki tüm GTİPler ile 29. ve 35. fasıldan seçili GTİP'ler dahil edilmiş ve sınıflandırılmıştır.

agrimetre

Close