Kurumsal Yönetişim Komitesi

Kurumsal yönetişim, bir kurumun organlarının makinanın dişlileri gibi uyum içerisinde çalışmasını sağlar. Bu bağlamda Kurumsal Yönetişim Komitesinin görevi, Federasyonumuz organlarının oluşumu, işlevi ve organizasyonu ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’na danışmanlık yapmaktır.

Bunun yanında Federasyon içi yönetim politika ve prosedürlerini geliştirmek, kurum organlarının kararlarını denetlemek, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik programlarının oluşturulmasında Yönetim Kurulu’na yardımcı olmak da Komitenin görevleri arasındadır.

SORUMLU BAŞKAN

TÜLAY AKTAN

tulay-aktan-yk

Close