Gıda Kodeksi ve Yasal Düzenlemeler Komisyonu

Gıda güvenliği gıda ve içecek endüstrilerinin birincil önceliğidir. TGDF ve üyelerinin piyasadaki ürünlerin bilime dayalı en yüksek gıda güvenliği standartlarına uygun olmasını güvence altına alan süreçleri bulunmaktadır. Bilim ve bilime dayalı mevzuat da, gıda endüstrisinin yeni ürünler geliştirerek veya eski ürünlerini iyileştirerek tüketicilere ve toplum geneline faydalı olmasında önemli rol oynamaktadır.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İhtisas Alt Komisyonlarında temsil edilen TGDF, gıda mevzuatının hazırlanması, yeniden gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi konusunda katkı sağlamak ve etkin katılım sağlamaktadır. Ayrıca gıda kodeksinin hazırlanması ve denetlenmesi ile görevli olan Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunda temsilcisi bulunan tek sivil toplum örgütüdür.

Gıda güvenliği konusunda ülkemizde tek bir otorite kurulması, riske dayalı gıda güvenliği biriminin oluşturulması konusunda etkili olmak ve  AB’nin risk değerlendirme konusunda tek yetkili kuruluşu olan EFSA’nın çalışmalarını takip ederek tüm paydaşlar nezdinde aksiyon almak TGDF’nin üstlendiği görevler arasındadır.

TGDF, tüm üyeleri ve ilgili resmi kurumlar, uluslararası kuruluşlar ile devamlı iletişim içerisinde, gıda güvenliği konularındaki tüm mevzuat gelişmelerini ve yeni teknolojileri takip ederek, Avrupa Komisyonu tarafından önemle üzerinde durulan mevcut regülasyon çerçevesini basitleştirmek, idari engelleri azaltmak ve mümkün olduğunda ortadan kaldırmak üzere hedeflenen faaliyetleri sürdürmektedir.

SORUMLU BAŞKAN

İSA COŞKUN

isa-coskun-yk2

Close