Çevre ve Tarım Komisyonu

Gıda ve içecek   şirketlerinin tedarik zincirlerinin  sürdürülebilirliğini sağlamaları,  uzun dönemli var olmaları için de oldukça önemlidir. TGDF, doğal kaynakları korumak ve teşvik etmek amacıyla sürdürülebilir uygulamaları destekleme konusunda çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, endüstrinin çevre konusundaki AR-GE çalışmalarını güçlendirmek ve yaygınlaştırmak, sürdürülebilir üretim ve tüketim, enerji, iklim değişiklikleri, su, atık ve kaynak yönetimi gibi önemli çevre politikalarının geliştirilmesinde etkili olmak, tarım, üretim, perakende ve tüketim gibi gıda zincirinin tüm aşamalarında kaynakların verimli kullanıldığı uygulamaları teşvik etmek, Biyogüvenlik Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile ilgili gelişmeleri izlemek, mevzuat hazırlık çalışmalarına katkı sağlamak, iş, bilim ve sivil toplum alanlarındaki ulusal ve uluslararası paydaşlarla iletişim içinde olmak konularında aktif rol almaktadır.

TGDF, bu teknolojinin mümkün olan her yerde kullanımını teşvik etmekte, en iyi uygulamaları takip etmektedir. Bunlardan en önemlisi 2020’de gerçekleştirilecek Paris Anlaşmasıdır. Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) tarafından uygulanan,  Almanya Federal Çevre, Doğa Koruma, İnşaat ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın işbirliği ile yürütülen, “Alman Uluslararası İklim Girişimi kapsamındaki Türkiye’de Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında endüstri ile entegrasyonu için çalışmalar yürütmektedir. TGDF, 2020’de yürürlüğe girecek olan Paris antlaşması’nın ön çalışmalarından biri olan projeyi yakından takip etmektedir

SORUMLU BAŞKAN

KÜRŞAT ABİDİN APAN

Close