Ticaret, Rekabet ve Kamusal İlişkiler Komisyonu

Gıda ve içecek endüstrisi, Türkiye ekonomisine ciro ve istihdam anlamında önemli katkılar  sağlayan en büyük  sektörlerden biridir. TGDF, boyutundan bağımsız olarak, tüm gıda ve içecek firmalarının daha rekabetçi hale gelebileceği bir ortamı sağlamak için bilim, beslenme ve sağlık, ve çevresel sürdürülebilirlik konularındaki geniş parametreler içinde çalışmaktadır. Tarımsal pazarlardaki sorunları izlemek, değerlendirmek ve bu şekilde ticari fırsatları artıracak aksiyonlar alarak global ekonomi içinde Türk Gıda ve İçecek Endüstrisinin gelişimini ve kârlılığını artırmak ve özellikle KOBİ’ler için teknoloji transferini ve yeni teknoloji alanlarındaki araştırmaları destekleyerek rekabet gücünü artıracak çabalara dönüşmesini sağlamak ise TGDF’nin üstlendiği görevler arasındadır.

Ürünlerini  ihraç eden gıda ve içecek endüstrisi, pozitif bir ticaret dengesine sahiptir. TGDF,  Türkiye gıda ve içecek ürünlerinin ticaretini daha da arttırmak için, sürdürülebilir gıda ve içecek endüstrisinin büyümesini destekleyen istikrarlı bir ticaret politikası yönünde çağrı yapmaktadır.

Gıda tedarik zincirindeki adil olmayan ticari uygulamaları takip etmek, çözümleriyle ilgili çalışmalar yapmak TGDF’nin ilgilendiği konular arasındadır. Ayrıca rekabet edebilir fiyatlarla yüksek kaliteli hammaddelere geniş erişimi sağlamak ve tarımsal hammaddelerin gıdalarda kullanımına öncelik vermek için sanayicilere yardımcı olmaktadır.

SORUMLU BAŞKAN

NACİ KAPLAN

naci-kaplan-yk

Close