Türkiye Gıda ve İçecek Sektörleri Dış Ticaret Verileri

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye Gıda ve İçecek Sektörleri Dış Ticaret Verileri. Sektör ve ülke ithalat ve ihracatı tıklanabilir, dinamik tablo şeklinde hazırlanmıştır. Detaylarını görmek istediğiniz ürün ve ülkeyi tıklayarak bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak inceleyebilirsiniz. Hesaplamalarda 01-24 GTİP'leri arasında tüm ürünler dahil edilmiş ve sınıflandırılmıştır.

agrimetre

Close