Tüketici, Beslenme ve Sağlık

Beslenme ve Sağlık

Beslenme alışkanlıklarını ve sağlıklı yaşamı iyileştirmek tüm toplumlar için temel sorun olmakla birlikte birçok farklı sosyoekonomik ve çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Gıda ve içecek endüstrisi bu soruna yanıt vermek için kullanabileceği birçok farklı araca sahiptir. TGDF, tüketicileri yeterli, dengeli beslenme, ambalajlı gıdalar konusunda ve ürün etiket bilgileri hakkında  bilgilendirmek ve bilinçlendirmeyi hedeflemektedir.

Dengeli diyetleri ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek

Üreticilerin, sağlıklı diyetleri ve yaşam tarzlarını teşvik etme yöntemleri daima kabul edilen gerçekçi bilimsel bilgilere dayanmalıdır. Örneğin gıda ve içecek üreticileri, mevcut ürünleri tamamen gönüllü olarak geliştirmek ve reformüle etmek, içeriklerinde bulunan bazı besinleri azaltırken (tuz) diğerlerini arttırmak için çalışmalar yapmalıdır.(vitamin ve mineraller). Türkiye gıda ve içecek endüstrisi, reformülasyon ve güçlendirme faaliyetlerini olabildiğince arttırmaya devam etmektedir ancak bu noktada birçok yasal ve teknik engellerin olduğu gözden kaçırılmamalıdır. TGDF, sağlıklı yaşamı teşvik edici yeni gıdaları geliştirilmesi için , yağ, şeker ve tuz vb oranı azaltılmış nitelikte besinlerin üretimini arttırmayı hedeflemektedir. Ayrıca fiziksel aktiviteyi teşvik etmek için  Sağlık Bakanlığı ile çalışmalarına devam etmektedir. Beslenmeye ve beslenme kaynaklı hastalıklara ilişkin ( obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları…) ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine içesindedir.

Tüketicilere bilgi vermek

Açık ve kolay anlaşılır etiketleme uygulamaları tüketicilere ihtiyaçları olan besin bilgilendirmesini sağlayarak daha akıllı seçimler yapmalarını sağlar. TGDF, üreticilerin etiketleme gereksinimlerini karşılayıp karşılamadıklarını veya tüketicilere yeni değer katıp katmadıklarını ortaya çıkarmak için pragmatik bir değerlendirme yaklaşım çağrısında bulunmaktadır. Bilgi kirliliği ile bilimsel verilere, araştırma sonuçlarına dayalı argümanlar ile mücadele ederek, ambalajlı ürünlerle ilgili negatif algının bilimsel verilerle giderilmesine yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca , reklam ve pazarlama faaliyetlerinin uluslararası uygulamalar dikkate alınarak tüketicilerin doğru seçimler yapmalarını sağlayacak şekilde geliştirilmesi ve gerekli önlemleri almak için teşvik etmektedir.

Beslenme ve sağlık beyanlarını uyumlaştırmak

TGDF, AB uyum kapsamında, kamu nezdinde yapılan çalışmalara  endüstrinin uyumu için regülasyon faaliyetlerini sürdürmektedir. AB kriterlerine  uyumlu bir beyan listesi oluşturmayı amaçlayan beslenme ve sağlık beyanları üzerine kararları desteklemektedir. Böylece  gıda üreticilerinin inovasyon yapabilecekleri, aynı seviyede rekabet edebilecekleri ve aynı zamanda tüketicilere fayda sağlayacakları bir ortam sağlanmış olur.

İşbirliği içerisinde çalışmak

Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ortak çalışmaları olan “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı”nın yakın takipçisi olan TGDF, obezite ve diğer kronik rahatsızlıkların mevcut artış trendini kısıtlamayı veya tersine çevirmeyi hedefleyen faaliyetlerde bulunmaktadır.

 

Close