Sorumlu İş Yönetimi

Mevcut iş uygulamaları, Sorumlu İş Yönetimi’nin; risk yönetimi, maliyet tasarrufu, sermaye erişimi, müşteri ilişkileri, insan kaynakları yönetimi ve inovasyon kapasitesi gibi konularda fayda sağlayarak firmaların rekabetçiliğini destekleyen önemli bir unsur olduğunu göstermektedir. TGDF ve üyeleri, Sorumlu İş Yönetimi’nin  Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasına yardım edeceğine ve istihdam, inovasyon ve yoksulluğun azaltılması gibi önemli alanlarda akıllı, sürdürülebilir ve kapsamlı büyümeyi sağlayacağına yürekten inanmaktadır

TGDF’nin Katkı ve Taahhütleri

Türkiye’nin gıda ve içecek endüstrisini temsil eden TGDF’nin misyonu, ölçeğinden bağımsız olarak tüm Türk gıda ve içecek firmalarının, sürdürülebilir büyümeye devam ederken toplumun ihtiyaçlarını ve tüketici gereksinimlerini karşılayabileceği bir ortamın oluşmasını teşvik etmek ve sağlamaktır.

TGDF bu misyonu yerine getirirken, rekabetçilik, kaliteli gıdanın satın alınabilirliği, tüketicilerin gıda güvenliği ve kalitesine olan güveni, bilinçli tüketicinin seçimi, sorumlu pazarlama ve çevre gibi konuların bütünsel bir şekilde ele alındığı ve somut bilimsel veri ve etkili iletişimle desteklendiği uygun çerçevelerin geliştirilmesine katkı sağlamak için çaba göstermektedir.

Türkiye’nin gıda ve içecek endüstrisi, misyonuna ulaşırken KSS’nin önemli bir rehberlik rolü olduğuna inanmaktadır. KSS, kurum ve tedarik zinciri içindeki olumsuz sosyal ve çevresel etkileri yönetme, azaltma ve istihdam fırsatı yaratma kapasitesini arttırmakta, aynı zamanda tüketiciler için fayda sağlamaktadır.

Bunun yanında KSS, çalışanların, tüketicilerin ve vatandaşların uzun vadeli güvenini kazanmaya yardımcı olmaktadır. Önemli maliyet tasarrufu, sermaye erişimi ve kaynak yönetimi kapasitesi sağlayabilmektedir. TGDF için KSS, toplum için yasal zorunluluklarımızın ötesine geçen çalışmalar yapmak ve sektör içinde inovasyonu ve büyümeyi teşvik eden sürdürülebilir bir iş modeli için temel sağlamaktır.

TGDF üyeleri, misyonunu yerine getirirken, üçlü kâr hanesi olan insan, dünya ve kâr konularında başarılı olmak için başladıkları yolculuğa devam etmeye kararlıdır. Firma ve çok paydaşlı KSS girişimlerine, küresel prensiplere ve kılavuzlara destek vermek ve katılmak, bu unsurları iş stratejisi, günlük işler ve tedarik zincirlerine entegre etmek bu yolculuğun bir parçasıdır.

TGDF, uluslararası olarak tanınan prensip ve kılavuzların, KSS’ye resmi bir yaklaşım arayan kuruluşlar için önemli bir referans sunduğuna katılmaktadır. OECD Çok Uluslu Girişimler (MNE) kılavuzları, Birleşmiş Milletler (UN) İşletme ve İnsan Hakları Yol Gösterici İlkeleri, Birleşmiş Milletler (UN) Küresel Sözleşmesi’nin 10 prensibi, ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Kılavuz Standardı ve ILO Çok Uluslu Girişimler ve Sosyal Politikaya İlişkin 3 Bölümlü Prensip Bildirimi söz konusu prensip ve kılavuzların kapsamındadır.

TGDF ve üyeleri, Kurumsal Sosyal Sorumluluk’un (KSS) konusundaki vizyonunu, yapmak istediği katkıyı ve buna yönelik yol gösterici ilkelerini şu ifadeyle özetlemektedir: “Kurumsal Sosyal Sorumluluğu (KSS) tüm işlere entegre etmek gerektiğini düşünüyoruz. TGDF olarak üyelerimizin  iş modellerinde “İnsan Hakları, İşte Sağlık & Güvenlik, Toplum, Çevre, Tüketiciler ve Sorumlu İş Yönetimi” prensiplerini temel alarak, hem büyük kuruluşlar hem de KOBİ’ler için en iyi uygulamaları paylaşma ve büyütme farkındalığını daha fazla arttıracağız.”

Close