Ticaret Anlaşmalarının AB Tarımına Etkisi

Ticaret Anlaşmalarının AB Tarımına Etkisi

Avrupa Komisyonu, imzalanan dış ticaret anlaşmalarının AB tarımı ve tarımsal ticareti üzerine etkilerini incelediği raporunu yayınladı. Raporda AB'nin Meksika, Güney Kore ve İsviçre gibi farklı karakterlere sahip pazarlarla yaptığı anlaşmaların ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri yanında AB tarım ve gıda ticaretinin gelişimini destekleyen ya da engelleyen faktörler incelenmiştir.

İndir (PDF, 3.8MB)

Close