Category: Ceviriler

Beslenme Sağlık Bildirimleri Kılavuz Dokümanları

AB'de beslenme ve sağlık bildirimleri ile ilgili kılavuz dokümanların ve/veya bağlantılarının yer aldığı dosya güncellendi. Dosya yoluyla çeşitli Avrupa ülkelerinin konuyla ilgili kılavuz dokümanlarına ulaşılabilir. İndi ...

Gıda Güvenliği Yönetimi Konu Takip Dosyası Güncellendi

Gıda güvenliği ile ilgili konular hakkındaki gelişmelerin dörder aylık süreler çerçevesinde sunulduğu dosya güncellendi. Dosyada AB Gıda Mevzuatı, Yeni Ortaya Çıkan Konular, Gıda Sahteciliği, Hijyen Gelişmeleri, Yem, EFS ...

Bisfenol A için Toplantı Çağrısı

Aralarında FoodDrinkEurope'un da bulunduğu Avrupa gıda zinciri temsilcileri, Avrupa Komisyonu'ndaki yetkililere yönelik bir mektup yazarak, gıda ile temas eden maddelerde Bisfenol A (BPA) kullanımını AB çapında uyumlu ha ...

Dünya Ticaret Örgütü Duyuruları

Ülkelerin uluslararası ticarete konu mevzuat ve uygulama değişikliklerini içeren tablo güncellendi. Tabloda ülkelerin çeşitli ürünler için koymuş olduğu kriterler yer alıyor. En son güncellemeler en üst satırlarda bulunm ...

Sektörden AB Sanayi Stratejisi Bildirisi

Avrupa'da sanayiyi temsil eden, aralarında FoodDrinkEurope'un da bulunduğu 92 kurum daha hırslı bir sanayi stratejisi hakkında bir bildiri imzaladı. Avrupa'nın üretim sektörünün beşi olduğu belirtilen bildiride Avrupa Ko ...

Close