Sektörden AB Sanayi Stratejisi Bildirisi

Sektörden AB Sanayi Stratejisi Bildirisi

Avrupa'da sanayiyi temsil eden, aralarında FoodDrinkEurope'un da bulunduğu 92 kurum daha hırslı bir sanayi stratejisi hakkında bir bildiri imzaladı. Avrupa'nın üretim sektörünün beşi olduğu belirtilen bildiride Avrupa Komisyonuna çağrı yapılarak sanayinin gayri safi hasıla içerisindeki payının mantıklı bir süre zarfında %20'ye çıkarılması taahhüdü istendi. Sektörün karşılaştığı zorlukların üstesinden gelinmesi için bir Eylem Planı oluşturularak tebliğ edilmesi de istenen bildiride, bu Eylem Planının bir an önce yürürlüğe girmesi ve düzenli olarak raporlanması gereği de vurgulandı.[gview file="https://www.tgdf.org.tr/wp-content/uploads/2017/02/Industrial_Declaration_on_EU_industrial_strategy_2017.pdf"]

Close