Category: Ceviriler

Komisyon Beyanlar Çalışma Grubu Görüşleri

Beslenme ve sağlık beyanları ile ilgili çalışma grubu toplantısı 20-21 Haziran tarihlerinde yapıldı. FDE üyeleri ile toplantıda alınan kararları derleyen bir sitenin bağlantısını paylaştı. Glisemik karbonhidratlar, lakti ...

Gıda Enzimlerinin Kullanılacağı Gıdalar Kılavuzu

Komisyonun gıda enzimlerinin kullanımına yönelik gıda üretim işlemlerini tanımlayan kılavuz dokümanının taslağı ilgililerle paylaşıldı. FDE özellikle enzimlerin kullanımı ile ilgili olarak gıda katkıları ile ilgili yönet ...

HLF Toplantı Gündemi Belirlendi

Eylül ayının 27'sinde Brüksel'de düzenlenecek Daha İyi İşleyen Tedarik Zinciri Üst Düzey Forumu'nun gündemi açıklandı. Sürdürülebilir, rekabetçi ve işlevsel bir gıda tedarik zinciri oluşturulmasını amaçlayan toplantıda T ...

ENVI Trans Yağ Önergesi

Avrupa Parlamentosu Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi (ENVI) trans yağlarla ilgili bir önerge sundu. Önergede trans yağlar konusunun ulusal düzeydeki kararlara bırakılamayacağı, AB düzeyinde önlemler alınmas ...

Çiftçilerin Güçlendirilmesi Konferansı Sonuçları

Çiftçilerin gıda zincirindeki pozisyonunun güçlendirilmesi konulu uluslararası uzman konferansı (30 Haziran-1 Temmuz 2016) sonuçları Avrupa Konseyince paylaşıldı. Haksız ticaret uygulamalarının çiftçilerin durumunun güçl ...

AB-ABD TTIP Görüşmeleri Hakkında Durum Raporu

Nisan ayında 13’üncü turu yapılan TTIP görüşmeleri sonucu anlaşmanın bütün maddeleri görüşülmüş oldu. Ancak halen bazı sorunlu konular var. Avrupa Parlamentosu Araştırma Merkezi bu konuları ve AB’nin duruşunu inceleyen d ...

Close