ENVI Trans Yağ Önergesi

ENVI Trans Yağ Önergesi

Avrupa Parlamentosu Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi (ENVI) trans yağlarla ilgili bir önerge sundu. Önergede trans yağlar konusunun ulusal düzeydeki kararlara bırakılamayacağı, AB düzeyinde önlemler alınması gerektiği belirtildi. Avrupa Komisyonu'na endüztriyel trans yağlarda zorunlu sınırlama getirmesi, ayrıca Komisyon'un üye ülkelerle birlikte tüketici farkındalığının artırılması yönünde çalışmalarda bulunması çağrısı yapıldı.

[gview file="https://www.tgdf.org.tr/wp-content/uploads/2016/07/ENVI-Draft-motion-for-resolution-TFAs.pdf"]

Close