Kategori: Ceviriler

Avrupa Sayıştayı Gıda İsrafı Raporu

Avrupa Sayıştayı (European Court of Auditors) "Gıda İsrafıyla Mücadele: AB'nin gıda zincirinin kaynak verimliliğini iyileştirmesi için bir fırsat" başlıklı raporunu yayınladı. Raporda mevcut politikaların daha verimli şe ...

Avrupa’da Uygulanan Ayrımcı Vergiler

Avrupa'da bazı gıda maddeleri için uygulanan ayrımcı vergilerin listesi Aralık 2016 veriler ile güncellendi. Listede hangi ülkelerde vergilendirme uygulandığı ve bunların detayları görülebilmekte. Uygulamalarda şekerli i ...

Dünya Ticaret Örgütü Bildirimleri

FDE, Dünya Ticaret Örgütü'ne yapılan bildirimlerden gıda ve içeceklerle ilgili olanları (teknik ticaret engelleri, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri) derlediği dosyayı güncelledi. Dosyada ülkelerin dış ticaret mevzuatınd ...

Trisiklazol Geçiş Hükümleri Bildirisi

FDE ve Avrupa Pirinç İşleyicileri Federasyonu, pirinçte maksimum trisiklazol miktarını belirleyen önerge konusunda görüşlerinin yer aldığı bildiriyi üyeleri ile paylaştı. Bildiride paydaşların önergenin yeni düzenlemesin ...

Üst Düzey Forum Toplantı Özeti

Daha İyi İşleyen Gıda Zinciri Üst Düzey Forumu'nun ilk toplantısı 15 Aralık'ta yapıldı. Toplantının özet raporu Avrupa Komisyonu'nca yayınlandı. Toplantıda ortak pazarda rekabet, adil ve verimli ticaret gibi konular işle ...

Sınır Kontrolleri ile İlgili Düzenleme

Avrupa Komisyonu'nun sınır geçişlerinde resmi kontrollerin artırılmasına yönelik yönetmelik eki yayınlandı. 669/2009 sayılı yönetmeliğin ekinde yapılan değişikliğe göre listeye Türkiye menşeli nar eklendi. Aynı zamanda T ...

Döngüsel Ekonomi Eylem Planı Yol Haritası

Döngüsel Ekonomi Eylem Planı kapsamında 2017 yılında atılacak adımlar FDE üyeleri ile paylaşıldı. Buna göre Avrupa Komisyonu Ocak ayı sonuna kadar bir ilerleme raporu yanında atıkların enerjiye dönüştürülmesi ve plastik ...

Close