Avrupa Sayıştayı Gıda İsrafı Raporu

Avrupa Sayıştayı Gıda İsrafı Raporu

Avrupa Sayıştayı (European Court of Auditors) "Gıda İsrafıyla Mücadele: AB'nin gıda zincirinin kaynak verimliliğini iyileştirmesi için bir fırsat" başlıklı raporunu yayınladı. Raporda mevcut politikaların daha verimli şekilde nasıl işletilebileceği değerlendirilirken AB'nin bu konudaki stratejisinin güçlendirilmesi, geleceğe dair eylem planı oluşturulması, gıda israfının gelecekteki etkisinin belirlenmesi, gıda bağışının önündeki yasal sıkıntıların belirlenmesi gibi öneriler yer alıyor.

İndir (PDF, 2.05MB)

Close