Günlük Arşivler: 30 Ocak 2017

G20 Tarım Bakanları 2017 Eylem Planı

G20 Tarım Bakanları 2017 Eylem Planı yayınlandı. Berlin'de 22 Ocak 2017 tarihinde yapılan toplantı üzerine yayınlanan ve "Gıda ve su güvencesi yolunda sürdürülebilirliğin ve inovasyonun desteklenmesini" konu alan plan, 2 ...

EFSA Keçiboynuzu Gamı (E 410) Görüşü

EFSA keçiboynuzu gamı - locust bean gum (E 410) katkı maddesi hakkında yeniden değerlendirmesini tamamladı. Değerlendirmede bu katkının nüfusun geneli için herhangi bir güvenlik riski arz etmediği, günlük alım değeri bel ...

Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası Değerlendirmesi

Avrupa Komisyonu Tarım Genel Direktörlüğü tarafından hazırlanan, Ortak Tarım Politikası uygulamalarının analizini içeren 344 sayfalık rapor yayınlandı. Raporda üyelerden konu ile ilgili sorulara alınan cevapların analizi ...

Avrupa Birliği Atık Yönetmeliği

FoodDrinkEurope, Avrupa Parlamentosu'nun güncellenen Atık mevzuatı hakkında "AB Atık mevzuatı: Kaynakları daha verimli kullanan, döngüsel ekonomiye sahip bir gıda ve içecek değer zinciri için" başlıklı basın açıklamasını ...

Avrupa Sayıştayı Gıda İsrafı Raporu

Avrupa Sayıştayı (European Court of Auditors) "Gıda İsrafıyla Mücadele: AB'nin gıda zincirinin kaynak verimliliğini iyileştirmesi için bir fırsat" başlıklı raporunu yayınladı. Raporda mevcut politikaların daha verimli şe ...

Close