İşletmeler Arası Ödemeleri İyileştirici Önlemler

İşletmeler Arası Ödemeleri İyileştirici Önlemler

İç Pazar, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİ'ler Genel Direktörlüğü (GROW), işletmeler arasında ödemelerin gecikmesine yönelik önlemlere odaklanacağı "İşletmeler arası ödemeler: Ödeme yaklaşımlarını iyileştirmek amacıyla yasal önlemler ve bağlayıcı olmayan hukuki gereçlerin karşılaştırmalı analizi" başlıklı çalışmasını başlatıyor. Şubat-Nisan arasında sürecek çalışmada öncelikle genel durum ortaya koyulacak, sonrasında ulusal bazda sektör görüşmeleri yapılacak.

İndir (DOCX, 41KB)

Close