Bulgularınızı Değerlendirin, Önceliklendirin

3’üncü Adım: Bulgularınızı değerlendirin ve önceliklendirin

İşinizin gıdaların özgünlüğü ile ilgili riskleri nasıl yönetebileceğini analiz edin ve gıda sahteciliğini sınırlamak için fırsatları değerlendirin

Göz önünde bulundurulması gereken sorular:

 • Temel riskleriniz nedir ve ilgili tedarikçileriniz kimlerdir?
 • Tedarikçi risklerini birbirinden bağımsız olarak önceliklendirdiniz mi? Örneğin tedarik zincir tipi, doğrudan veya dolaylı tedarikçiler, fason üretim.
 • Tedarikçilerinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz? Örneğin ne zamandır kendileri ile çalışıyorsunuz ve geçmişteki performanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
 • Kendileri hakkında daha fazla bilgiye nasıl sahip olabilirsiniz? Örneğin ortaklıklar, tedarikçi şeması.
 • Yeni tedarikçileri kabul süreciniz güçlü mü?
 • Tedarik zincirinizin tamamını görebiliyor musunuz?

Başlamak için:

 • Gıda sahteciliği konusunda temel risk ve fırsatların değerlendirilerek izlenmesine yardımcı olması açısından tedarik ile mevzuatla ilgili/teknik ekipler arasında güçlü bağların tesis edilmesini sağlayın.
 • Tedarikçi risklerini değerlendirerek önceliklendirebilmenize yardımcı olmak için tedarikçi garanti ve denetleme sistemlerinizin işlemesini sağlayın.
 • Riskleri değerlendirmenize yardımcı olması için dış bilgi kaynaklarından, örneğin ticari derneğinizden mümkün olduğunca faydalanın.
 • Önceliklendirmeye yardımcı olması için bir risk matrisi oluşturun. Örneğin mevzuata dair gereksinimlerdeki değişimler, arz talep dengesizlikleri, tedarik zincirinin esnekliği, kayda geçen sahtecilik vakaları.
 • İşinizin olmazsa olmazlarını belirleyin.
 • Ne satın aldığınızı bildiğinizden, üzerinde anlaşılan ürün özelliklerinin yerinde olduğundan, izleme ve uyum kontrollerinin yapıldığından emin olun.
 • Tedarikçi garanti sisteminiz yoluyla tedarikçilerinizin üçüncü şahıslara fason üretim yaptırması ihtimalinin de denetleniyor olması gerektiğinin bilincinde olun.

TEMEL ÇIKTI: Risk ve fırsatların yönetilmesi konusundaki bilgi birikiminin gelişmesi.

Close