4’üncü adım: Bir eylem planı oluşturun

Gıda sahteciliği riskini ortaya çıkarmak için yapılması gereken eylemleri belirleyin ve bunları sınırlamak için fırsatları önceliklendirin

Göz önünde bulundurulması gereken sorular:

 • Belirlenen risk nasıl engellenebilir?
 • Öncelikli risklere yönelik hangi önlemler ekonomik açıdan anlamlıdır?
 • Planın farklı bölümlerinin yerine getirilmesi konusunda kimler sorumludur?
 • Bu eylemlerin dikkate alınması ve şirket stratejisine eklenmesi konusunda üst yönetimden nasıl destek alınabilir?
 • Tedarikçilerinizden bu konuda en iyi şekilde nasıl faydalanılabilir?
 • Başarı kriterleriniz nelerdir?

Başlamak için:

 • Seçtiğiniz tedarikçi garanti sisteminin gıdada sahtecilik fırsatlarını sınırlandırma ve özgünlük sorunlarından kaynaklanan riskleri ortadan kaldırma konusundaki etkinliğini değerlendirin (tedarikçi risklerinin önceliklendirilmesi dahil).
 • Özgünlük testlerinin rolünü göz önünde bulundurun.
 • Bunları neden yaptığınız ve çalışanlarınızdan neler beklediğinizi açıklamak üzere iç iletişimi sağlayın. Herkesin görüş ve gözlemlerinin değerli olduğunu bilmelerini sağlayın.
 • Tedarikçilerinizle öncelik verdiğiniz riskler konusunda görüşmeler yaparak ne başarmak istediğinizi açıklayın.
 • Şirket stratejisi için üst düzey yönetimin onayını alın. Özellikle kısa vadede bir çözüm sunamayacağınız risklere yönelik dışarıdan uzman yardımı almayı düşünün.

TEMEL ÇIKTI: Temel risk ve fırsatlara dayanan eylem planı

Close