Uygulayın, İzleyin, Gözden Geçirin ve Sonuçları Tartışın

5’inci adım: Uygulayın, izleyin, gözden geçirin ve sonuçları tartışın

Eyleme geçildiğinden, sürecin izlendiğinden ve iletişimin sağlandığından emin olun

Göz önünde bulundurulması gereken sorular:

  • Eylem planını tedarikçiler nezdinde gerçekleştirmek için neler gerekiyor?
  • İlerlemeyi en iyi şekilde nasıl ölçebilir, üst düzey yönetim ve şirket geneline en iyi nasıl raporlayabilirsiniz?

Başlamak için:

  • Eylem planınızın ilgili bölümlerini tedarikçi garanti ve denetleme sistemlerine entegre edin.
  • Eylem planının gözden geçirilmesi için bir zaman çizelgesi kararlaştırın ve buna uyulup uyulmadığını düzenli olarak değerlendirin.
  • Konuya dahil olan tüm çalışanlarınızın ihtiyaç duydukları destek ve kaynağa sahip olduklarını garantileyin. Gerekirse şirket eğitimlerini göz önünde bulundurun.
  • Şeffaflık ve desteği artırmak için şirket içinde daha geniş çaplı iletişim ve dış iletişim fırsatlarını takip edin.
  • Bu beş adımı düzenli olarak gözden geçirilmesi ve tekrarlanması gereken döngüsel bir süreç olarak düşünün. Aynı zamanda güncel kalabilmesi için tedarik zincirindeki ciddi değişimler karşısında da gözden geçirilmesi gerektiğinin bilincinde olun.
  • Tedarik zincirinde, sürecin yeniden gözden geçirilmesini gerektirecek ciddi değişimlerin tespit edilebilmesi için gerçek zamanlı veri toplama ve ufuk taramasına devam edin.
  • Öğrenilen derslere örneğin yeni ürünler ve üretim süreçleri gibi ticari faaliyetlerde yer verin.

TEMEL ÇIKTI: İşe uyarlanmış, tamamı ile yürürlüğe girmiş eylem planı

Close