“Başkanların Gözüyle”

“Başkanların Gözüyle”

“Başkanların Gözüyle”

Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği (TÜGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Manav:

“İhracat, bir ülkenin üretim ve istihdamını artırabilirken, ithalat da iç piyasada çeşitliliği artırarak tüketicilere daha geniş bir ürün yelpazesi sunar”

Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği (TÜGİDER); kuruluşundan bu yana gıda başta olmak üzere ithalat ve ihracat faaliyetinde bulunan üyelerimizi desteklemek, korumak ve temsil etmek için ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Dış ticaret, ekonomik kalkınmanın ve endüstriyel ilerlemenin itici güçlerinden biri olarak kabul edilirken, ülkemizin ihracat ve ithalat performansı, küresel ticaret arenası içinde önemli bir konumda yer almaktadır.  Bu bağlamda, gıda sektörü olarak üretimimizin çeşitliliği, kalitesi ve uluslararası standartlara uyumu, dış ticaretteki rolümüzü güçlendirmekte ve ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlamaktadır.

Dış ticaret, bir ülkeyi küresel ekonomiye entegre ederek uluslararası ticaret ağlarına dâhil eder. Bu durum, ülkeler arasında bilgi, kültür ve teknoloji transferini artırır. Aynı zamanda bir ülkenin sahip olduğu kaynakları daha etkin ve verimli bir şekilde kullanmasını sağlar. Bir ülke, kendi iç kaynaklarıyla üretemediği veya daha az maliyetle temin edemediği malları ithal ederek, kaynaklarını daha doğru yönetebilir. İhracat, bir ülkenin üretim ve istihdamını artırabilirken, ithalat da iç piyasada çeşitliliği artırarak tüketicilere daha geniş bir ürün yelpazesi sunar.

Tüm bu nedenlerden dolayı, dış ticaret bir ülkenin ekonomik büyümesi ve uluslararası ilişkileri açısından son derece önemlidir. Sınırlar ticaret açısından bir engel değil, yeni fırsatlar penceresidir. İthalat ve ihracat, bu pencereden bakarak dünyayı yeniden keşfeder.

TÜGİDER; bu alanda faaliyetlerine devam ederken aynı zamanda üyelerimizin büyümesine ve gelişimine katkı sağlayacak iş birlikleri ve yenilikçi çözümler geliştirmek için ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde çalışmalarına devam etmektedir. Üyelerimizin ithalat ve ihracat işlemlerinin kolaylaştırılması ve yeni pazarların bulunması konusunda çalışmalar yürütülmektedir.

TÜGİDER olarak, Avrupa Birliği mevzuatı, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) standartlarına uyum sağlayarak uluslararası ticarette etkin bir rol oynamaya devam edeceğiz.

Sektörümüzün dinamiklerini ve zorluklarını anlamak ve bunlara çözüm bulmak amacıyla bir araya gelmiş olan tüm gıda sektör temsilcileriyle birlikte daha güçlüyüz. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların, gelecekte de artarak devam edeceğine inancımız tamdır. Sınırları aşan ticaret, küresel bir vizyonun ürünüdür. İthalat ve ihracat ise bu vizyonun taşıyıcısıdır.

Dünya, ticaretin diliyle konuşur. Geleceği şekillendiren güç, küresel ticaretin dinamiklerinde yatan değerlerdir. İthalat ve ihracat, bu değerlerin belirleyicisidir.

TÜGİDER olarak bu bakış açısıyla; dış ticaretin önemini kavrayarak, ülkemizin ekonomik büyümesini desteklemeye, uluslararası ilişkilerimizi güçlendirmek ve daha sürdürülebilir bir gelecek temini için çalışmaya emin adımlarla devam edeceğiz.

 

 

Close