Daily Archives: 1 Ağustos 2016

FAO/WHO Gıda Standartları Programı Toplantı Notları

FAO ve WHO'nun ortak Gıda Standartları Programı Codex Alimentarius Komisyon Toplantısı 27 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Toplantının raporunda gıda sanayiini özellikle ilgilendiren bölümler FDE üyeleri ile ...

Fransa Zorunlu Menşe Etiketleme Girişimi

Et ve süt ürünlerinde zorunlu menşe etiketleme girişimine Fransa Devlet Konseyi'nden yeşil ışık yakıldı. Bu tasarının uygulanması anlamına geliyor. Fransa ükümeti ve Fransa gıda sanayiini de içeren paydaşlar arasında top ...

Hızlı Dondurulmuş Gıdalar ve Soğuk Zincir Sorusu

Avrupa Parlamenterlerinden Mara Bizzotto'un hızlı dondurulmuş gıdalarda zaman-sıcaklık belirteçleri (Time-Temperature Indicators - TTI) kullanımının zorunlu hale getirilip getirilmeyeceği ile ilgili sorusuna Avrupa Komis ...

Süt Ürünleri, Makarna ve Ambalajlı Su PEF ve PEFCR’leri

Süt ürünleri, makarna ve ambalajlı su teknik sekreterlikleri bu ürünlerin çevresel ayakizi (PEF) taslakları ve Ürün Çevresel Ayakizi Kategori Hükümleri (PEFCR) görüşe açıldı. FDE ilgilenen paydaşları kayıt olarak yorumla ...

Close