01 Ağustos 2016 | TGK Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak Onay Prosedürü Hakkında Yönetmelik Taslağı Hakkında TGDF Görüşü

Close