Hızlı Dondurulmuş Gıdalar ve Soğuk Zincir Sorusu

Hızlı Dondurulmuş Gıdalar ve Soğuk Zincir Sorusu

Avrupa Parlamenterlerinden Mara Bizzotto'un hızlı dondurulmuş gıdalarda zaman-sıcaklık belirteçleri (Time-Temperature Indicators - TTI) kullanımının zorunlu hale getirilip getirilmeyeceği ile ilgili sorusuna Avrupa Komisyonu cevap verdi. Cevapta TTI'nin zorunlu hale getirilmesinin düşünülmediği, gıdaların uygun koşullarda depolanması ve soğuk zincirin bütünlüğünün sağlanmasının HACCP ile ilgili olduğu, işletmelerin buna uymasının beklendiği, bu işletmelerin kritik kontrol noktalarında TTI veya bakteriyel testler gibi yöntemlerle uyumu denetleyebileceği ifade edildi.

GDE Hata: Dosya alımı esnasında hata - eğer gerekliyse hata kontrolünü kapatın (404:Not Found)

Close