TGDF’ye katılımlar devam ediyor!

TGDF’ye katılımlar devam ediyor!

TGDF’ye katılımlar devam ediyor!

Türk gıda ve içecek sektörünün en büyük sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), büyümeye devam ediyor. TGDF’ye son katılan Yumurta Üreticileri, Ürünleri ve Sanayicileri Derneği (YÜSAD) oldu.

Türk gıda ve içecek sektörü, yıllardır sürdürdüğü net ihracatçı konumu ve vatandaşların temel bir gereksinimini sağlaması itibariyle, ülkemiz için en önemli sektörler arasında yer alıyor.

2021 yılı itibariyle 465,9 milyar liralık ciro, 555 bine ulaşan istihdam, toplamda 53 binin üzerinde işletmenin bulunduğu gıda ve içecek sektörü ülkemize 68,1 milyar liralık katma değer sağlıyor.

2003 yılında 10 gıda derneğinin bir araya gelmesi ile kurulan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ise bu önemli sektörün en büyük sivil toplum kuruluşu konumunda. Sektörün çatı örgütü konumundaki TGDF’nin üyeleri, gıda ve içecek sektörlerinde üretim, istihdam ve ihracatın %95’lik bölümünü karşılıyor.

Kuruluşundan bu yana geçen 20 yıla yakın sürede üye sayısı ve kapsadığı alt sektörler bakımından kapsamını ciddi şekilde genişleten, sektörün en büyük sivil toplum kuruluşu haline gelen ve kamu yararına aralıksız çalışmalar yürüten TGDF, Yumurta Üreticileri, Ürünleri ve Sanayicileri Derneği (YÜSAD) katılımı ile Federasyon çatısı altında 29 sektörel üye derneğe ulaştı.

Yumurta Üreticileri, Ürünleri ve Sanayicileri Derneği (YÜSAD) hakkında

YÜSAD, Uluslararası Yumurta Komisyonu’nun (IEC) yapısından esinlenerek tüm paydaşları kapsayan, katılımcı, şeffaf, hesap verilebilir, duyarlı ve iyi yönetişim ilkelerini benimseyen bir anlayışla, Türkiye yumurta endüstrisinin dünyadaki rekabet gücünü artırmayı ve sürdürülebilirliğini sağlamayı amaç edinerek 2020 yılında Metin Akman Başkanlığında Ankara’da kuruldu.

Gıda güvenliği ve güvenilirliği konularına vereceği maksimum önemle ülke ekonomisine katkıda bulunmayı ve yumurta üreticilerini, damızlıkçıları, pastörize likit yumurta ve ileri işlenmiş yumurta ürünleri sanayicilerini, yumurta sektörüne girdi sağlayan tedarikçileri, yumurta sektörüne katkı sunan akademisyenleri ve yumurta ürünleri kullanıcılarını bir çatı altında toplayarak Türkiye Cumhuriyeti’ne ve yumurta endüstrisine sürdürülebilir faydalar sağlamayı hedeflemektedir.

Close