Geleceğin gıda mühendislerinden çağrı

Geleceğin gıda mühendislerinden çağrı

Geleceğin gıda mühendislerinden çağrı

Bursa Uludağ Üniversitesi ve TGDF Akademi iş birliği ile düzenlenen 12. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi sona erdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun eğitim girişimi TGDF Akademi iş birliği ile düzenlenen 12. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi sona erdi. Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mihriban Korukluoğlu başkanlığında düzenlenen kongrede, Türkiye'nin dört bir yanından katılan gıda mühendisliği son sınıf öğrencileri sözlü ve poster bildiriler yoluyla çalışmalarını gıda sektörü ve akademik camiayla paylaştı.

Kongreye katılan gıda mühendisliği son sınıf öğrencileri “geleceği yakalamak” adına başta gıda mühendisleri olmak üzere tüm paydaşlara göreve ve sorumluluk almaya çağırdı.

Kongrenin sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi:

Dünyamız günden güne zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. İklim değişikliğinin etkileri her alanda görülürken, giderek azalan kaynakların artan dünya nüfusuna adil şekilde dağılması ihtimali her saniye azalmaktadır.

Kaynakların azalması ve bunlar üzerinde hak iddiasıyla sürdürülen güç mücadeleleri, dünyanın her noktasında çatışmaları tetiklemektedir. İnsanlar yerine savaşlara harcanan kaynaklar, üretmek yerine göç etmek zorunda kalan insanlar, içine düştüğümüz girdabı daha da büyütmektedir.

İklim değişikliği ve nüfus artışı ile tetiklenen, küresel dolaşım ile akıl almaz bir hızla dünyayı saran pandemi, sarsılmaz sandığımız tüm sistemlerin ne derece kırılgan olduğunu birkaç günde gözümüzün önüne sermiştir.

Son yıllarda yaşanan gelişmelerden çıkarılabilecek en önemli sonuç, gıda güvenliği ve güvencesinin beklenmedik bir anda, beklenmedik boyutlarda tehdit altında kalabileceğidir. Açlık ve pandemi sadece belgesellerde görülen bir afet olmaktan çıkmış, yanı başımız da yerini almıştır. Bunu gidişi engellemek, ülkemizin ve dünyanın geleceğine katkı sağlamak bugünün öğrencileri, yarının gıda mühendislerinin en temel görevidir.

Gıda mühendisliği bir fabrikanın akış şemasını bilmekten çok daha fazlasıdır. Gıda mühendisi; aldığı eğitimle kazandığı analitik düşünme, çözüm üretme ve hassasiyetle uygulama yetisini gıdanın tarladan sofraya uzanan yolundaki her aşaması ile birleştirmektir. Bu bileşim, gelecek nesiller için gıda güvenliği ve güvencesinin sağlanabilmesinin anahtarıdır.

Gıda mühendisleri olarak sorumluluğumuz sadece ülkemize değil aynı zamanda yaşadığımız dünyaya karşıdır. Bugün dünya ülkeleri birbirleri ile kurdukları büyük iletişim ağları üzerinde faaliyet göstermektedir. Ülkemiz de bunların birçoğunun parçasıdır. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Küresel Kalkınma Amaçları, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı gibi girişimler bizi de yakından ilgilendirmektedir.

Küresel Kalkınma Amaçları; iklim değişikliğin etkilerinin giderilmesini, kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve korunması yanında sorumlu üretim ve tüketim yoluyla açlığa son verilmesini içermektedir. Bu amaçlar günümüzde gıda mühendislerinin ana ilgi alanı konumuna gelmiştir. Yeşil Mutabakat ise, gıda üretiminin her aşamasında çevresel sorumlulukları ön plana çıkarmakta, bu alanda ilerleme sağlanması da yine gıda mühendisliği disiplini ile mümkün olacaktır.

Ülkemiz ve dünyanın geleceğinin güvence altına alınması, gıda mühendislerinin bilgi birikiminin gıda tedarik zincirinin her halkasına aktarılmasına bağlıdır. Bu da ancak uygun noktalarda, yeterli ve donanımlı gıda mühendisi istihdamıyla mümkün olabilir. Gıda mühendislerinin sadece gıdanın işlenmesi alanında değil, gıdaya dokunan her sektörde istihdamı büyük öncelik taşımaktadır. Buna tarım, depolama, lojistik, toptan ve perakende sektörleri de dahildir.

Gıda mühendislerinin sadece özel sektörde değil; gıdanın üretilmesi, denetlenmesi, yeni gıdaların geliştirilmesi, çevrenin ve doğal kaynakların korunması, ekonomik ve insani politikaların belirlenmesi gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında da istihdamı, günümüz şartlarının getirdiği yadsınamaz bir zorunluluktur. Bugünün öğrencileri, geleceğin gıda mühendisleri, tarladan sofraya gıda tedarik zincirinin her alanında çalışmaya; sektörün, akademinin ve kamunun tüm paydaşları ile bilgi alışverişi ve iş birliği içinde daha iyi bir geleceğe katkıda bulunmaya taliptir. Gıda mühendisleri, hem ülkemizin hem dünyamızın daha adaletli ve daha yaşanabilir bir yer olması için görev almaya her zaman hazır ve taliptir.

Close