TGDF Vizyon – Ocak 2023 | Başkanın Mesajı

TGDF Vizyon – Ocak 2023 | Başkanın Mesajı

TGDF Vizyon – Ocak 2023 | Başkanın Mesajı

2024 yılına önemli bir etkinlikle başladık.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) olarak, 13 Ocak’ta, İstanbul’da Strateji Gözden Geçirme Toplantısı düzenledik. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Dernek Başkanlarımız ve Delegelerimizin geniş katılımıyla yaptığımız toplantımız çok verimli geçti. Toplantıda, “Kamu İlişkileri”, “Toplumu Bilgilendirme ve İletişim” ve “Gıda Güvenliği” başlıkları altında kısa ve orta vadeli yol haritası oluşturmada gerekli stratejik önceliklerimizi ele aldık. 2024 yılında tüm üyelerimizi stratejik yol haritamıza daha aktif katılım göstermeye, stratejik önceliklerimiz doğrultusunda yürüteceğimiz projelerde etkin yer almaya davet ediyorum.

Bu yıl da gıda ve içecek sanayisinin yüzde 95’ini oluşturan binlerce işletmeyi temsil eden TGDF markasını hedef kitleler nezdinde güçlendirmek için büyük çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Stratejik önceliklerimiz doğrultusunda ortak akılla oluşturacağımız yol haritasında ülkemizin ekonomisine, tarım ve gıda sektörünün gelişimine nasıl katkıda bulunacağımızın yollarını aramayı sürdüreceğiz.

Sevgili Dostlar, Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024-2028 dönemini kapsayan strateji planıyla dışa bağımlılığı azaltmayı, tarımda kendi kendine yeterliliği, üreticinin refahını artırmayı, iklim kriziyle mücadeleyi, suyun verimli kullanılmasını ve kayıtlılık oranını yükseltmeyi hedefliyor. Göç hareketleri, jeopolitik riskler, doğal afetler, salgın hastalıklar ve gıda arz güvenliğinin sağlanması konularına dikkat çekilen strateji planında, bu konularda neler yapılması gerektiğinden bahsediliyor.

Bilindiği üzere geçen yıl hem üretici hem de tüketici açısından zorlu geçti. Tarım ve gıda sektöründe girdi maliyetlerindeki yükseklik ve satış fiyatlarındaki belirsizlik üretici için, gıda enflasyonunun yüksek olması da tüketici için ciddi sorun oluşturdu. Tarım ve gıda sektörü açısından bu yıl da hareketli olacak. Sektörümüzde riskler ve kırılganlıkların öne çıkabileceğini, bunda da iç faktörlerin daha belirleyici olacağını düşünüyoruz.

Finansmana erişim sorunu, girdi maliyetlerindeki yükseklik, destekleme miktarları, müdahale alım fiyatları ve öngörülemez piyasa koşulları bu yıl da sektörümüz için önemli unsurlar olacak.

2024 yılında yüksek enflasyon ve azalan alım gücünün gıdanın kalitesine etki etmesine, böylece gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş riskinin artmasına da tanıklık edebiliriz. Bu hususlarda daha da dikkatli olmalı, özdenetime ağırlık vermeliyiz. Birkaç kötü örneğin tüm sektörümüzü töhmet altında bırakmasına hoşgörülü olmamalıyız. Ayrıca iklim değişikliğinin yanı sıra devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail’in Gazze’deki çatışmaların sürmesi gibi jeopolitik riskler gıda arz güvenliğini tehdit edebilir ve tedarik zincirlerinde kırılganlıklara sebep olabilir. Kızıldeniz’deki Husi saldırıları nedeniyle ortaya çıkan nakliye krizleri de tedarik zincirinin bozulmasına ve küresel gıda enflasyonunun yükselmesine yol açabilir.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sektörümüzün karşılaşabileceği zorlukların bilinciyle üretime, yatırım yapmaya ve istihdam yaratmaya, ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında TGDF olarak sektörümüzün öncüsü olmayı sürdüreceğiz.

2024 yılının hem ülkemiz hem de sektörümüz için yeni fırsatlar sağlayacağı inancıyla sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

 

Close