TGDF Vizyon – Mayıs 2024 | Başkanın Mesajı

TGDF Vizyon – Mayıs 2024 | Başkanın Mesajı

TGDF Vizyon – Mayıs 2024 | Başkanın Mesajı

Değerli Dostlar,

Bildiğiniz üzere ülkemizde tarım ve gıda sektörü, sadece Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYİH) ve istihdama sağladığı büyük katkı değil, aynı zamanda gıda güvenliği ve gıda yeterliliği açısından da kritik önem taşıyan bir sektördür. Bu açıdan bakıldığında, sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın küresel piyasalarda rekabet edebilirliğini ve ihracat potansiyelini artırmak büyük önem taşıyor. Bu yüzden sektördeki firmalarımızın ihracatta karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek ve ihracat kabiliyetlerini desteklemek amacıyla federasyonumuz, 8 Mayıs 2024 tarihinde Ticaret Bakanlığı iş birliği ile “Tarım ve Gıda Sektöründe İhracat Kabiliyetimizi Güçlendirmek için Öneriler, Yeni Modeller Çalıştayı” düzenledi. Ticaret Bakanlığının inisiyatifi ile Tarım ve Orman Bakanlığının üst düzey destek ve katılımıyla düzenlenen bu çalıştayı, örnek bir çalışma, çok verimli bir yöntem olarak müşaade ettik. Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Ağar’ın Başkanlık ettiği çalıştayda federasyonumuz üyesi derneklerin temsilcileri ve şirketlerin yöneticileri söz alarak ihracatta karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini aktarma fırsatı buldular. Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığının Genel Müdürleri de sektördeki firmaların ihracatta yaşadıkları sorunları not aldıklarını ve sorunların çözümü için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirttiler.

Bu çalıştayı, ortak akıl ve güçleri birleştirme platformu olarak değerlendiriyor, sektörümüzü daha rekabetçi hale getirmede çözüm odaklı yaklaşımların kapısını aralayacak ve geleceğe ışık tutacak bir zemin olarak görüyoruz. Çalıştayın hazırlanmasında emeği geçen tüm kurumlarımıza ve katılımcılara müteşekkiriz. Burada yapacağımız çalışmalar sadece bir başlangıç. Önerilerimizi ve yeni modellerimizi hayata geçirmek için belirleyeceğimiz ortak vizyon ve hedeflere ulaşmada kararlılığımızı sürdüreceğiz.

Sevgili Dostlar,

Bu ay ayrıca 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşku ve heyecanla kutladık. 19 Mayıs, yalnızca bir ulusun bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı değil, aynı zamanda gençlerimize duyduğumuz güvenin ve onlara olan inancımızın simgesidir. Bizler, gençlerimizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeleri, ülkemizi daha ileriye taşıyacak projelere imza atmaları ve geleceğin liderleri olarak yetişmeleri için elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Tüm dünya ulusları arasında gençlerine en yüksek standartlarda, en çağdaş eğitim ve öğretim olanakları sunanların başında gelmek hepimizin görevidir. Her sektör gibi Gıda Sanayinin de gelişimi ancak akıl ve bilimi referans alan eğitim sistemlerinden yetişen insan gücü ile mümkün olabilir. Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken onun ideallerine ve vizyonuna olan bağlılığımızı bir kez daha yineliyoruz. Ülkemizin bağımsızlığına ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefimize gençlerimizle birlikte yürüyoruz. Onların azmi, çalışkanlığı ve vatan sevgisiyle dolu yürekleri, bizlere her zaman umut ve güven vermektedir.

Bu mesajıma bir hatırlatma yaparak son vermek isterim. 7 Haziran 2024 tarihinde, güvenilir gıdanın önemi ve insanlığa sağladığı yararların vurgulanması, gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik girişimlerin güçlendirilmesi ve bu alandaki tüm paydaşların farkındalığının artırılması amacıyla kutlanan Dünya Gıda Güvenilirliği Günü’nde Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile birlikte ortak bir etkinlik düzenleyeceğiz. Etkinlik Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda; kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri, akademi ve karar verici makamlar dahil olmak üzere tüm paydaşların katılımlarıyla yapılacaktır.

Dünya Gıda Güvenilirliği Günü etkinliğine katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

Bir dahaki vizyonda görüşmek dileğiyle sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

 

 

Close