TGDF Dünya Gıda Günü Konferansı

FAO, TGDF ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile 17 Ekim 2022'de Ankara'da gerçekleştirilecek olan TGDF Dünya Gıda Günü Konferansı'na katılım için kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Kayıt için buraya tıklayın...


KİMSEYİ Geride Bırakma

2022 yılı pandemi, savaş ve iklim değişikliğinin gölgesinde geçiyor. Tüm bunlar en temek insan haklarından biri olan küresel gıda güvencesini etkiliyor.

Dünyanın her yerinde, herkesin yeterli miktarda sağlıklı ve besleyici gıdaya erişebildiği sürdürülebilir bir dünya inşa etmeliyiz.

Kimseyi geride bırakmadan…


Dünyayı daha iyi bir yer haline getirme hedefinde önemli mesafe kat etsek de birçok insanı ihmal ettik. ‘Geride kalan’ bu insanlar, dünyanın gelişiminden, teknolojik yeniliklerden ve ekonomik büyümeden mahrum kaldı.

Resmi rakamlar dünya genelinde milyonlarca insanın sağlıklı beslenmek için yeterli ekonomik güce, yani gıda güvencesine sahip olmadığını ve yeterli beslenemediğini gösteriyor. Ancak açlığı ortadan kaldırmak yalnızca daha fazla gıda üreterek çözülebilecek bir sorun değil. Halihazırda herkese yetecek kadar gıda günümüzde üretiliyor.

Sorun, besleyici gıdaya erişimde yatıyor. COVID-19 pandemisi, savaşlar, iklim değişikliği, eşitsizlik, artan gıda fiyatları ve uluslararası gerilim, gıdaya erişimi zorlaştıran sorunlar. Dünyanın birçok bölgesinde insanlar bu sorunlar ve etkileri nedeniyle gıdaya erişimde güçlük yaşıyor.

Tüm dünyada, yoksul ve gıda güvencesine sahip olmayan insanların %75’i hayatta kalmak için tarıma ve doğal kaynaklara bağımlı durumda. Doğal ve insan kaynaklı felaketler, bu durumdaki insanları doğrudan etkiliyor.

Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi çevre ve daha iyi yaşam

Küreselleşen dünyada ekonomiler, kültürler ve farklı ülkelerin insanları birbirine hiç olmadığı kadar bağlı. Bazılarımız, yalnızca yaşadığı yer nedeniyle daha hassas bir durumda olsa da gerçekte herkes ‘kırılgandır’. Birini geride bıraktığımızda zincir kırılır ve yalnızca onu değil, bizi de etkiler.

Küresel krizlerin yaşandığı bu dönemde, küresel çözümlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Daha iyi üretimi, beslenmeyi, çevreyi ve yaşamı hedefleyerek, tarım-gıda sistemlerini dönüştürebiliriz. Uzun vadeli gelişimi, kapsayıcı ekonomik büyümeyi ve zorluklara dayanabilmeyi göz önünde bulunduran sürdürülebilir ve bütüncül çözümleri uygulayarak geleceği daha iyi inşa edebiliriz.

Daha iyi üretim

Değişen iklim ve çevre koşulları altında; yerel, bölgesel ve küresel seviyede verimli ve kapsamlı gıda ve tarım tedarik zincirleri yoluyla sürdürülebilir tüketim ve üretim sağlamak.

Programın Öncelikleri: Sürdürülebilir tarım üretimi için inovasyon / Mavi dönüşüm / Tek Sağlık / Küçük ölçekli üreticilerin kaynaklara adil erişimi / Dijital tarım

 

 

Daha iyi beslenme

Açlığı ortadan kaldırmak, besleyici gıdaları teşvik etmek ve sağlıklı beslenmeye erişimi arttırmak dahil olmak üzere daha iyi beslenmeyi ve gıda güvencesini tesis etmek.

Programın Öncelikleri: Herkes için sağlıklı beslenme / En hassas gruplar için beslenme / Herkes için güvenli gıda / Gıda kaybı ve israfını azaltma / Şeffaf piyasa ve ticaret

 

 

Daha iyi çevre

Kara ve deniz ekosistemlerinin korunması, restore edilmesi ve sürdürülebilir kullanımının teşvik edilmesi. Daha verimli, kapsamlı, dirençli ve sürdürülebilir tarım-gıda sistemleri yoluyla iklim değişimi ile mücadele edilmesi.

Programın Öncelikleri: İklim değişikliğini önlemeye yönelik, uyarlanmış tarım-gıda sistemleri / Sürdürülebilir gıda ve tarım için biyo-ekonomi / Gıda ve tarım için biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri / Sürdürülebilir kentsel gıda sistemlerinin oluşturulması

 

Daha iyi yaşam

Kentsel/kırsal bölgeler, zengin/yoksul ülkeler ve kadın/erkek arasındaki eşitsizliklerin azaltılması yoluyla kapsamlı ekonomik büyümenin teşvik edilmesi.

Programın Öncelikleri: Cinsiyet eşitliği ve kırsal bölgelerde yaşayan kadınların desteklenmesi / Kapsamlı kırsal dönüşüm / Tarım ve gıdadaki acil sorunların ele alınması / Dirençli tarım-gıda sistemleri / El-ele insiyatifi / Yatırımların arttırılması

 

 

Geleceğe dönük adımlar

Sürdürülebilir bir dünyada herkes önemlidir.

Devletler, özel sektör, akademi, sivil toplum ve bireyler, birlikte çalışarak herkesin gıdaya ve beslenmeye erişim, barış ve eşitlik haklarını öncelikli hale getirmeli. Gençler da dahil olmak üzere hepimiz kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceğe dönük çalışmalı, attığımız adımlarda empati ve nezaket sergilemeliyiz.

HEPİMİZ, değişimin kendisi olmalıyız.

Close