TGDF Dünya Gıda Günü Konferansı Programı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2022 KUTLAMA ETKİNLİĞİ - PROGRAM

Tarım-gıda sistemlerinin dönüşümüyle geride bırakılanlar güçlendirmeli. Hükümetler, özel sektör, akademi ve sivil toplum, daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam için daha verimli, kapsayıcı, sürdürülebilir ve dayanıklı tarım- gıda sistemlerine dönüşüm yoluyla en kırılgan olanları güçlendirmeli. Herkesi sürdürülebilir kalkınmanın eşit temsilcileri haline getirmek için kadınlar ve gençler de dahil olmak üzere kırılgan insanlara doğru eğitimin, teşviklerin, inovasyonun ve teknolojilerin sağlanması gerekiyor. Tüm insanların, özellikle en çok göz ardı edilenlerin, politika, planlama ve programlamanın tüm adım ve aşamalarına özgür, aktif ve anlamlı katılımını sağlamak için hükümetlerin insan haklarına dayalı bir yaklaşım benimsemesi gerekir.

09:00 - 09:30 | KAYIT

09:30 - 09:35 | DÜNYA GIDA GÜNÜ VİDEO GÖSTERİMİ

09:35 - 10:30 | AÇILIŞ

Demir Şarman

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Başkanı

Dr. Viorel Gutu

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi

Prof. Dr. Vahit Kirişçi

T. C. Tarım ve Orman Bakanı

10:30 - 10:45 | DÜNYA GIDA GÜNÜ ÖDÜL TÖRENİ

10:45 - 12:15 | 1. OTURUM - KİMSEYİ GERİDE BIRAKMA

Galip Umut Özdil

Tarım Gazetecisi

Dr. Durali Koçak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürü

Dr. Ayşegül Selışık

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı

Dr. Mehmet Aktaş

Yaşar Holding İcra Başkanı

Dr. Onur Terzi

TEB Tarım Bankacılığı Pazarlama Müdürü

12:15 - 13:30 | ÖĞLE YEMEĞİ

13:30 - 14:30 | 2. OTURUM - ÇEVRE VE YAŞAM

Bilge Keykubat

İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Yönetmeni ve Tarımsal İletişim Danışmanı

Erdoğan Özevren

FAO GEF Program Sorumlusu

Arzu Önsal

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı

Dr. Bülent Sönmez

TAGEM Genel Müdür Yardımcısı

Kürşat Apan

TGDF Çevre Komisyonu Başkanı

14:30 - 15:00 | KAHVE ARASI

15:00 - 16:00 | 3. OTURUM - ÜRETİM VE BESLENME

Prof. Dr. Bülent Gülçubuk

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Fazıl Düşünceli

FAO Tarım Uzmanı

Selman Ayaz

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı

Sinan Cem Şahin

TGDF Sanayi İrtibat Kurulu Başkanı

Zeynep Sungu

TGDF Tüketici ve İletişim Komisyonu Başkanı

16:00 - 16:30 | KAPANIŞ OTURUMU

Fuat Kasımcan

Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürü

Dr. Ayşegül Selışık

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı

İsa Coşkun

TGDF Başkan Vekili

Close