TGDF Başkanı Şarman: “Sürdürülebilir kalkınma için, bütüncül ve koordine gıda sistemleri gerekiyor”

TGDF Başkanı Şarman: “Sürdürülebilir kalkınma için, bütüncül ve koordine gıda sistemleri gerekiyor”

TGDF Başkanı Şarman: “Sürdürülebilir kalkınma için, bütüncül ve koordine gıda sistemleri gerekiyor”

7-8 Mart 2023 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Gıda Sistemleri Sürdürülebilirliği Bölgesel Konferansı’na katılarak bir konuşma yapan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Demir Şarman, sürdürülebilir kalkınma için, bütüncül ve koordine gıda sistemlerinin önemine vurgu yaptı.

Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Bölgesel İşbirliği Merkezi’nin (BSEC-CSFS) ev sahipliği yaptığı Gıda Sistemleri Sürdürülebilirliği Bölgesel Konferansı’nda Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (BSEC) üyesi olan 13 ülke için dengesiz beslenme, gıda güvenliği ile ilgili sorunların artması, sınır ötesi hayvan ve bitki hastalıkları salgınları ve önemli düzeyde gıda kaybı ve israfı gibi sorunlar masaya yatırıldı.

BSEC-CSFS, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından FAO-Türkiye Ortaklık Programı (FTPP) bünyesindeki GCP/SEC/019/TUR projesi kapsamında, Kasım 2020'de Ankara'da, konferansta da ele alınan sorunların aşılabilmesi hedefiyle kuruldu. Projenin internet sitesine ulaşmak için burayı tıklayın.

TGDF Başkanı Şarman: “Sürdürülebilir kalkınma için, bütüncül ve koordine gıda sistemleri gerekiyor”

Özel sektörün ana görevinin gıda ve tarım sistemlerinin lokomotifi olmak, bu sistemleri verimli, dayanıklı, rekabetçi ve sürdürülebilir bir şekilde çalıştırmak ve teknolojik, idari, mali uzmanlık ve inovasyonu kullanarak kesintisiz dönüşümü yönlendirmek olduğunun altını çizen Şarman, “Tarım-gıda sistemlerini dönüştürmek için, üretim, işleme, dağıtım ve tüketime dönük yaklaşımımızı değiştirmeliyiz.

Bu sayede daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi çevre ve daha iyi yaşam hedeflerine ulaşabiliriz. Tüm bu dönüşümü, kesintisiz iyileştirme döngüleri çerçevesinde yürütmeliyiz. Özel sektör, bir bütün olarak gıda ve tarım sistemlerinin dönüşümü için önemli katkılar sağlayabilir” diye konuştu.

Döngüsel bir ekonomi yaklaşımı bağlamında sürdürülebilir değer zincirleri oluşturmak ve kaynak kullanımını optimize etmek için yatırım yapılması gerektiği dile getiren Şarman, “Değer zinciri boyunca tarımsal girdilere, ekipmanlara, tedariğe, işleme, ambalaja ve pazarlamaya uzun vadeli yatırımlar yapılmalı. Atık ve doğal kaynak kullanımını azaltmak, ilk önceliğimiz olmalı.

İzlenebilirliği ve şeffaflığı geliştirme konusunda çiftçilere destek vermeli, genel ve sektöre özel muhafaza çözümleri sunarak hasat sonrası değeri arttırmalarında küçük ölçekli çiftçilere ve ailelerine yardımcı olmalıyız” dedi.

Konuşmasında küresel gıda piyasalarına erişim sağlayan bir köprü olan Türkiye Gıda ve içecek Sanayi Dernekleri Federasyonu’nun uluslararası ticaret ve iş dinamiklerinin merkezinde olduğunu ifade eden Şarman, “Bu kapasite ile regülasyondan sorumlu kurumlara mevcut trendler, ihtiyaçlar ve küresel piyasaların, müşterilerin ve tüketicilerin gereksinimleri hakkında önemli tavsiyeler verebilecek tarafız.

Federasyonumuz yönetmelik hazırlama çalışmalarına katkıda bulunmanın yanında; iş dünyası, bilim ve sivil toplum alanlarında ulusal ve uluslararası paydaşlarla iletişimi sürdürüyor. Türk gıda ve içecek endüstrisi olarak, proaktif bir yaklaşımla tüm bu konularda dünyayı yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konferansta, ana paydaşlar için bölgesel bir ağ oluşturma kararı alındı

Konferansa BSEC üye devletlerinden politika yapıcılar ve temsilcileri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, teknik uzmanlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve özel sektör paydaşları yoğun ilgi gösterdi.

BSEC üyesi devletlerin gıda sistemlerinin mevcut durumunu gözden geçiren, ulusal çalışmaların ana bulgularımı ve tarım-gıda sistemlerini sürdürülebilirliğe doğru yönlendirmek için gerekli politika müdahalelerini değerlendiren katılımcılar, çeşitli paydaşların yenilikçi yaklaşımları teşvik etme ve tarım-gıda sistemlerini daha çevre dostu ve ekonomik olarak sürdürülebilir hale getirerek daha iyi beslenmenin önünü açmak için politikaları nasıl kullanabileceğini de ele aldı.

Konferansın bir çıktısı olarak sürdürülebilir gıda sistemleri alanında faaliyet gösteren ana paydaşlar için bölgesel bir ağ oluşturma kararı alındı.

“Projenin nihai hedefi bölgede gıda güvenliği ve gıda güvencesini artırmak”

Açılış oturumu sırasında, FAO Genel Direktör Yardımcısı ve Avrupa ve Orta Asya Bölge Temsilcisi Vladimir Rakhmanin, BSEC-CSFS projesinin nihai hedefinin sürdürülebilirlik ve eşitlik vurgusu yapan bir gıda sistemleri yaklaşımıyla bölgede gıda güvenliği ve gıda güvencesini artırmak ve kurumsal kapasiteleri geliştirmek olduğunu dile getirdi.

BSEC Genel Sekreteri Lazăr Comănescu, bu projenin bölge ülkelerinde daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik büyümeye katkı sağlayacağına ve sürdürülebilir gıda sistemleri konusunda BSEC üye devletleri arasında daha fazla farkındalık yaratacağına, iş birliklerini güçlendireceğine ve ülkelerin bu projeyle etkili bir ağ oluşturacaklarına olan güvenini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Fuat Kasımcan, BSEC-CSFS çalışmalarının üye devletlerde sürdürülebilir gıda sistemleri alanında ulusal ve bölgesel düzeyde sistematik ve derinlemesine değerlendirmeler yapılmasına olanak tanıdığını ve sürdürülebilir gıda sistemleri konusunda üye devletlere tavsiyeler ve rehberlik sağladığını belirtti.

Close