TGDF, 11. Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarına katıldı

TGDF, 11. Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarına katıldı

TGDF, 11. Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarına katıldı

 

TGDF, Kalkınma Bakanlığı tarafından 7-8 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 11. Kalkınma Planı (2019-2023) dönemi hazırlık çalışmalarına katıldı. Ülkemizin sektörel potansiyelini, beşeri sermayeyi ve bölgesel dinamikleri göz önüne alarak değerlendirmeyi hedefleyen çalışma kapsamında gıda sanayinden de çok sayıda katılımcı yer aldı. 

kalkinma-tgdf

Gerçekleşirilen komisyon çalışmalarında katılımcılar, ülkemizin gelişme potansiyeline sahip olduğu alanlar ile bu alanların değerlendirilmesine yönelik önerilerini, kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde ele aldı.

TGDF Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Sümerli, " Çalışmalara katılan temsilcilerin her biri alanında son derece yetkin ve tecrübe sahibi kişilerdi. Bu yönüyle baktığımızda ülkemizin geleceğine dair amaç ve fikir birliğine ulaşılabilmesi, plan hedeflerinin toplumun tüm kesimlerince sahiplenilerek hayata geçirilebilmesi için On Birinci Kalkınma Planı hazırlıklarının büyük bir titizlikle yapıldığını görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

MEYED Genel Sekreteri İpek İşbitiren de "Hazırlık çalışmalarına katıldığımız  plan döneminde, odaklanacağımız kritik önemdeki yapısal dönüşüm alanları ve bunlara ilişkin hedef ve stratejilerin ortaya konulması açısından ÖİK çalışmaları ve bunların sonucunda ortaya çıkacak raporlar son derece önemli olacaktır." dedi.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Sungur , "Bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri sektörlerinin temelini oluşturduğu tarım sektörü ile gıda sanayiinin işbirliğinin sağlanması, sektörde Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla rekabet gücünün ve ürün çeşitliliğinin artırılması, çevresel sürdürülebilirliği gözeten, kayıt dışılık sorununu çözümlemiş, gıda güvenilirliği kuralları çerçevesinde etkin bir şekilde denetlenen ve desteklenen bir gıda sektörü için tarafların tamamının bir arada olmasının çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Prof.Dr.Remziye Yılmaz," Kalkınma planlarının hazırlık çalışmaları kapsamında akademi sektör ve kamunun birlikte çalışmasının son derece verimli oldu. Umuyoruz ki yaptığımız çalışma ile politika yapıcılara ve kamu yöneticilerine katkı sağlayabiliriz. " ifadelerini kullandı.

Close