6.Ulusal Verimlilik Kongresi Ankara'da yapıldı.

6.Ulusal Verimlilik Kongresi Ankara'da yapıldı.

6.Ulusal Verimlilik Kongresi Ankara’da yapıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 6. Ulusal Verimlilik Kongresi Ankara'da gerçekleşti. Kamu, özel sektör ve akademisyenlerden oluşan çok sayıda temsilcinin katılımıyla gerçekleşen kongre kapsamında Verimlilik Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü işbirliği ile yürütülen“Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi” projesi çıktıları paylaşıldı.

"Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyeli: Sektörel Bakış" oturumunda konuşan TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik proje çıktılarının sektör açısından önemine değindi.  “Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi” projesinin bu konudaki potansiyeli sektör, ölçek ve bölge düzeyinde ortaya koyduğunu ve bir an önce proje çıktılarının bu konuda politika üreticileri tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Menlik, TGDF tarafından hazırlanan "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım Raporu"nun özellikle su kaynaklarının ne denli büyük bir riskle karşı karıya olduğunun altını çizdi.

Gıda sanayinin birincil üretimden kaynaklanan sorunlarına değinen İlknur Menlik, üretimini belli ölçeğin üzerinde yapan işletmelerin su ve enerji başta olmak üzere birçok konuda ciddi çaba içinde olduklarını ancak bu konuda farkındalığı yükseltici çalışmaların kesintisiz yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Close