Gıda ve İçecek Sektörü, KDV iadesini öne çeken düzenlemeden memnun!

Gıda ve İçecek Sektörü, KDV iadesini öne çeken düzenlemeden memnun!

Gıda ve İçecek Sektörü, KDV iadesini öne çeken düzenlemeden memnun!

Gıda ve içecek sanayinin en büyük temsilcisi konumundaki TGDF, Hazine ve Maliye Bakanlığının KDV iadelerinin yılı içinde yapılmasına yönelik tebliğ değişikliğinin, gıda ve içecek sanayindeki binlerce KOBİ’nin finansman yüküne can suyu olacağını bildirdi.

Temel gıda maddelerinde KDV’nin yüzde 1’e indirilmesine rağmen, ham madde ve diğer girdiler için daha yüksek oranda KDV ödeyen, üstelik geciken KDV iadeleri nedeniyle finansman yükü artan Gıda ve İçecek Sektörü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği değişikliğiyle nefes alacak.

25 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Tebliği değişikliğiyle, temel gıda maddelerinde mükelleflerce daha önce yılı içinde mahsuben, ertesi yıl nakden veya mahsuben alınabilen KDV iadesinin, ilgili yılında 6 aylık dönem itibarıyla nakden alınabilmesi imkanı sağlandı.

TGDF, KDV iadesi düzenlemesinden memnun!

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu’ndan (TGDF) yapılan açıklamada, gıda sanayi firmaları üzerindeki finansman yükünü bir nebze de olsa hafifletecek düzenlemeden duyulan memnuniyet dile getirilerek, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerine teşekkür edildi.

2020 yılında başlayan Covid-19 pandemisi ve ardından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı zorluklardan en çok etkilenen sektörlerin başında tarım ve gıdanın geldiğine dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

“Pandemiye karşı alınan önlemlerin birer, ikişer ortadan kaldırılmasıyla başlayan normalleşme sürecinde yeniden olağan akışına dönmeye çalışan gıda sektörü, Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle özellikle tarımsal ham madde ve emtiaların tedarikinde zorluklarla karşı karşıya kalmıştır.

Tüm bu gelişmelere bağlı olarak ülkemizde tüketici enflasyonundaki yüksek oranlı artışlar karşısında vatandaşlarımızın gıdaya erişimini kolaylaştırmak için temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 1’e indirilmesinin gıda fiyatlarına indirim olarak yansıması, tüketicilere bir nebze de olsa nefes aldırmıştır.

Ancak bir diğer açıdan bu uygulama, gıda ve içecek sanayinde kayıtlı ve onaylı olarak faaliyet gösteren, devlete vergisini ödeyen sektör firmalarını, ürün satışındaki yüzde 1 KDV’ye karşın birçok ham madde ve girdi alımında yüksek oranlı KDV ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya bırakmıştır. Üretici ve ihracatçı firmalara KDV iadesinin yılı içinde mahsuben, bir sonraki yıl ise mahsuben ve nakden yapılıyor olması da, vergi mükellefleri üzerindeki finansman yükünü artıran bir diğer unsur haline gelmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının son Tebliğ değişikliği, KDV iadesinin 6 aylık dönem itibarıyla yılı içinde yapılabilmesinin yolunu açması nedeniyle, finansman yükünün hafifletilmesi açısından gerçekten sektörümüz için önemli bir düzenleme olmuştur. Bu anlamda Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati olmak üzere tüm Hazine ve Maliye bürokrasisine müteşekkiriz.”

Close