“Başkanların Gözüyle”

“Başkanların Gözüyle”

“Başkanların Gözüyle”

GIDABİL Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Çetin Duruk:

“Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu Olabilmek”

 

Sivil toplum kuruluşları (STK), devletin ve özel sektörün ulaşamadığı pek çok alanda faaliyet göstererek sosyal fayda üretmekte ve önemli bir boşluğu doldurmaktadır. STK’lar demokratik bir toplumda hayati bir role sahiptir. Çünkü STK yasama, yürütme, yargı erki ile medyadan sonra “Beşinci Güç” olarak da tanımlanır.

Böylece sivil toplum kuruluşları temsil ettiği kitlenin hukuki haklarını savunmak, dünyadaki gelişmeleri takip ederek alanlarında başarılı olmalarını sağlamak, onlara ekonomik destek ve saygınlık kazandırmak gibi hedeflere yönelirler.

STK’lar böylesine önemli bir rol üstlenirken, doğru stratejiler izleyerek amaçlarına ulaşabilirler. Demokratik, şeffaf, katılımcı, işleyişleri ve kurumsal yapılarıyla güçlenirler. Bunun için yönetimi tüm üyelerin katılımını sağlayarak, demokratik seçimlerle oluştururlar, gönüllülük esasına dayanarak özverili ve inançlı çalışmaları sürdürürler, kararları ortak alırlar, şeffaflığa önem verirler, ekonomik güçlerini şahıslara bağlı değil kurumsal yapıları ile oluştururlar ve böylece kurumsal yapıları içinde profesyonel kadrolar kurabilirler.

STK’lar aynı zamanda daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemelidir. Bunun için derneklerin federasyonlaşması ve alanlarında uluslararası üst kuruluşlara katılması onlarla iş birliği yapması da önemlidir. Böylece üyelerini de geniş kitlelerle buluşturma imkânı bulurlar, haklarını koruma ve toplumu yönetenlere yön verme güçleri artar.

STK‘lar toplumu doğruya ve güzele yönlendirirken huzur ve güvene sağlıklı insan ve çevreye de duyarlı olmalıdırlar. Anlattığımız bu özellikleri ile STK‘lar ancak topluma yararlı olabilirler ve sürdürülebilir özelliğe sahip olabilirler.

Derneğimiz kurumsal güçlü yapısıyla amacına uygun çalışmalar sunmaktadır. Şeffaf, katılımcı, demokratik işleyişi, kendi iktisadi işletmesine de sahip güçlü ekonomisiyle örnek teşkil etmektedir. Böylece demokratik işleyişini sağlamakta şahıslara bağlı olmayan ortak kararların alındığı profesyonel- kurumsal yapısını korumaktadır. Dernek faaliyetlerimizde temel ilkemiz halk sağlığı ve gıda güvenliğinden ödün vermemektir. Derneğimiz aynı zamanda sektörün gelişmesi,  ülke yönetiminde sektörle ilgili yeni ve doğru kararların alınmasına katkı sağlamaktadır.

Gıda Bileşenleri ve Geliştiricileri Sanayicileri Derneği (GIDABİL), tüm gıda sanayii sektörüne bileşen üreten sanayicileri tarafından 2000 yılının Ekim ayında kurulmuştur.

2003 yılında Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun (TGDF) kurulmasının her aşamasında destek vererek, kurucu üye olarak aktif rol almıştır ve üyeliğimiz devam etmektedir. Bugün 29 sektörel üye derneği ile Türkiye gıda ve içecek sanayisinin üretim, istihdam, ihracat ve ithalatının yüzde 95’lik bölümünü kapsayan TGDF, sektörün Türkiye’deki en büyük sivil toplum örgütü olarak faaliyet göstermektedir.

2008 yılında FEDIMA’ya  (Federation of European Manufacturers and Suppliers of Ingredients to the Bakery, Confectionery and Patisseries Industries - Avrupa Birliği Katkı Maddesi Üreticileri ve Tedarikçileri Federasyonu) gözlemci üye olarak kabul edilmiştir. GIDABİL, daha sonra 2019 yılında FEDIMA’ya “asil üye” statüsünde kabul edilmiştir. Derneğimiz, İspanya’nın Sevilla kentinde 19-21 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlenen FEDIMA Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. FEDIMA üyesi ulusal ülke dernekleri şunlardır: (ARGE) Avusturya, (UNIFA)Belçika, (SYFAB) Fransa, (BZV) Almanya,  (FEDIMA HELLAS) Yunanistan, (ASSITOL-AIBI) İtalya, (NEBAFA) Hollanda,  (FEDIMA Polska) Polonya, (ANCIPA) Portekiz,  (FEDIMA Romania) Romanya,  (Fedima España) İspanya, (GIDABIL) Türkiye ve (ABIM) Birleşik Krallık.  Ulusal dernek üyeliklerinin yanı sıra sektöründe faaliyet gösteren küresel şirketlerinde ayrıca üyelikleri mevcuttur.

Dernek üyelerimizin güçlü destekleriyle devam eden bu süreçte bizi yalnız bırakmayan üyelerimize ve tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ederiz.

Bundan sonra da almış olduğumuz sorumlukların bilinciyle gerek ülkemizi gerekse sektörümüzü daha da ileriye taşımak hedefimizdir.

Demokratik, şeffaf ve katılımcı faaliyetlerimizi uluslararası alanda devam ettirerek, istikrarlı temeller üzerine kurulmuş başarılı sivil toplum kuruluşu olma yolunda olumlu rol modellerin görünür kılınması gerektiğine inanıyorum.

Close