“Başkanların Gözüyle”

“Başkanların Gözüyle”

“Başkanların Gözüyle”

Salça, Dondurulmuş ve Konserve Gıda Sanayicileri Derneği (SALKONDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Turan: 

“Tarımda dijitalleşme, mekanizasyon, sözleşmeli tarım ve arazilerin sulamasının iyileştirilmesi sektörün kritik konuları arasındadır”

Salça, Dondurulmuş ve Konserve Gıda Sanayicileri Derneği (SALKONDER), 1989 yılında kuruldu.

Derneğimiz tarım, sanayi ve sağlık konulardaki paydaşları, kendi konularında uzman olan akademisyen, resmî kurumlardaki ve sektördeki uzman profesyonellerinin sektörün sorunlarına çözüm getirme çabalarıyla ortak akıl üretmek ve gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Derneğimiz, bünyesinde tohum ve ambalaj firmalarını da bulundurarak sektörün önemli girdilerinin kaliteli, gelişimci ve rekabetçi şekilde tedarik edilmesi için ekosistemdeki bilgi alışverişinin sağlanmasını kolaylaştırmaktadır. Bu amaçla her yıl düzenli olarak tarım paydaşlarıyla bilgilendirme seminerleri düzenlemektedir.

SALKONDER, 1989 yılından bu yana yurt içinde Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), yurt dışında ise Uluslararası Akdeniz Sanayi Domatesi Üreticileri Birliği (AMITOM) ve Dünya Sanayi Domatesi Birliği (WPTC) üyesidir.

Derneğimiz, ülkemizde konserve, salça ve dondurulmuş gıda ürünlerinin kamuoyuna doğru tanıtılmasını, sektör içinde iş birliğinin geliştirilmesini, üye firmalar arasında hızlı şekilde bilgi alışverişinin sağlanmasını, sektörün konuları için yapılacak bilimsel araştırmaları ve teknolojinin desteklenmesini görev edinmiştir.

Ülkemizin tarıma dayalı sanayi sektörlerinin önemli bir dalı olan salça, konserve ve dondurulmuş gıda sektörünü hem kalite hem de ticari anlamda dünya standartları seviyesinde rekabetçi olmayı sürdürecek ve kendini yenileyip geliştirebilecek yapıda olmayı hedefleyen derneğimiz, sözleşmeli tarımın gelişimini ve yayılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Kamu ve özel sektör kuruluşları ile iletişim halinde olmayı, tüketici haklarına saygıyı, Rekabet Kurulu kararlarına uymayı ve rekabetin hukuk çerçevesinde olmasını önemseyen derneğimiz, yurt içi ve yurt dışı gıda kanun ve yönetmeliklere, regülasyonlara uymayı ve bütün bunları sürdürebilirlik esası içinde yürüten bir sivil toplum örgütü olarak devam ettirmeyi esas almaktadır.

Sektörümüzün ana girdisi tarım bitkileridir, bu sebeple iklim değişikiliklerinin olumsuz etkisine yönelik risk yönetimi uygulamalarının kapsam ve etkinliğinin artırılması, tarımda dijitalleşme, mekanizasyon, sözleşmeli tarım ve arazilerin sulama ve drenaj altyapısının iyileştirilmesi de sektörün kritik konuları arasında yer alıyor.

Üretimini yaptığımız ürünlerin ihracatından da ülkemize önemli katkılar sağlamaktayız. Salça ve konserve kategorisinde 2023 yılında 940 milyon dolar, dondurulmuş sebze ve meyve kategorisinde 200 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 140 milyon dolar gelir elde edilmiştir.

İhracatın gelişmesinin önündeki en büyük engel, 2022 yılında getirilen salça kotası ve bazı dondurulmuş ürün ihracatlarındaki kısıtlamalarıdır. Bunun dışında Avrupa Birliği’nin (AB), salça ve domates ürünlerine uyguladığı gümrük vergisi ve Japonya ile Türkiye arasında devam eden STA görüşmelerinin olumlu sonuçlanması rekabet açısından önemlidir.

 

  

Close