“Başkanların Gözüyle”

“Başkanların Gözüyle”

“Başkanların Gözüyle”

Yumurta Üreticileri, Ürünleri Ve Sanayicileri Derneği (YÜSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Akman:

“Yumurta ve yumurta ürünleri özelinde, fiyat istikrarı probleminin kök nedeni sektörün daha evrimini tamamlayamamış olmasıdır”

 

Bu yılın hemen başlarında “Yeni, Yine, Yeniden” organize edilen YUMURPİYAT, eko sistemin gelişimi için yeni vizyon ve akımların paylaşıldığı, yaratıcı, interaktif, katılımcı ve herkesi kucaklayan bir organizasyon olarak 15-18 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlendi.

YUMURPİYAT hedef ortaklığı fikrinin, sektör ortaklığı bilincine dönüştürülmesini amaçlayarak, katılımcılar arasında hayvancılık sektörünün karar verici, lider konumundaki yönetici ve girişimcileri, sektörel dernekler, resmi kurum temsilcileri, üniversite temsilcileri ve basını da içerecek şekilde sektörün sorunlarını tartışmaya zemin hazırladı ve sektör ortaklığı bilincini yerleştirmeye çalışan bir organizasyon oldu.

“Sürdürülebilir gıdaya ulaşmada bizi engelleyen unsurlar ne olacak? İklim değişikliği, kuraklık, arz şokları ve fiyat dalgalanmalarıyla karşı karşıya kalacağız. Gelecekte bu sorunlarla karşılaşacağız” dediğimizde 50 yıldan bahsetmiyoruz, 3-5-10 yıl gibi kısa sürelerden bahsediyoruz. Bu noktada, bütüncül yaklaşımlar çerçevesinde uygulayacağımız politikalar, yetkinliklerin geliştirilmesi, altyapının hazır olması, risk yönetimi çok büyük önem kazanıyor.

OECD bünyesinde yapılan çalışmalar, tarımda risk yönetimi için dijitalleşmenin elzem bir araç olduğunu vurguluyor. Veri analitiği olmadan bilimsel olarak doğru kararları veremeyiz. Tarım ve gıda piyasalarına yönelik verinin toplanması dijitalleşmede birinci adımdır diyebiliriz. Dijitalleşme ve inovasyonu yaparken stratejik hedefleri de belirlemeliyiz. Verileri oluşturdunuz, ancak sizin stratejik hedefiniz yok ise bu verileri etkin kullanamayabilirsiniz.

Risk yönetimi için dijitalleşme ve inovasyon ile birlikte değer ve tedarik zinciri de hiç olmadığı kadar önemini koruyor. Değer ve tedarik zinciri derken hem ulusal hem de uluslararası zincirden bahsediyoruz. Entegrasyon ve gelişim sağlanmazsa büyük sorunlar yaşanabilir.

“Yumurta ve yumurta ürünleri özelinde, fiyat istikrarı probleminin kök nedeni sektörün daha evrimini tamamlayamamış olmasıdır” diyebiliriz. Türkiye, ürettiği yumurtanın yüzde 93’ünü kabuklu yumurta olarak, yüzde 7’sini ise sanayide işlenmiş, likit yumurta olarak satıyor. Gelişmiş ülkelerdeki yumurta pazarlarına baktığımızda ise bu oran yüzde 70’e yüzde 30 seviyesinde. Eğer likit yumurta, yumurta ürünleri sanayi Türkiye’de büyürse, arz ve talep esnekliği artacağından, fiyat istikrarının oluşmasına da önemli katkıda bulunacaktır.

Yoksulluğun sona erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, refahın adil paylaşımı ve barışın sağlanması için ülkelere yol gösterici nitelikte olan BM 17 Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri, bütüncül politikanın en önemli araçlarından olarak görülüyor.

Sürdürülebilirlik raporlarının kurumlarımız özelinde içselleştirilmesi, hazırlanması, paylaşılması farkındalığı arttıracak, ölçebildiğiniz ve raporlayabildiğiniz konularda ise gelişiminize katkıda bulunacak.

Tüm paydaşlara ve değer zincirimize, dijital, yenilikçi, fiyat istikrarını sağlayabilen, sürdürülebilir ve yönetilebilir risklerle, iyi bir gelecek diliyorum.

Close