Zorunlu Menşe Etiketleme Sorusuna Komisyon Cevabı

Zorunlu Menşe Etiketleme Sorusuna Komisyon Cevabı

Avrupa Parlamentosu'nda sorulan bir soru ile, Parlamento'da 12 Mayıs'ta yapılan oylamada gıdalarda menşe etiketlemenin zorunlu hale gelmesi yönünde oy çıktığı ifade edilerek, Komisyon'un bu konuda yönetmelik taslağını ne zaman sunmayı düşündüğü bilgisi istendi. Komisyon cevabında 13 Mayıs'taki oylamada "bazı" gıdalarda menşe etiketleme yönünde onay çıktığını, bütün gıdalarda zorunlu etiketlemenin hammadde esnekliğini ortadan kaldırarak maliyeti artıracağı, rekabet şansını azaltacağı ve uluslararası ticareti etkileyeceğini ifade ederek AB düzeyinde gönüllü menşe etiketleme yanında bazı gıdalar ve gıda kategorilerinde zorunlu etiketlemenin yeterli ve amaca uygun olduğu belirtildi.

[gview file="https://www.tgdf.org.tr/wp-content/uploads/2016/07/FCPINCO06916E.docx"]

Close