Üye Ülkelerde Ambalaj Üzerindeki Resimlerle İlgili Uygulamalar

Üye Ülkelerde Ambalaj Üzerindeki Resimlerle İlgili Uygulamalar

Ambalaj üzerinde yer alan resimlerle ilgili olarak üye ülkeler tarafından yapılan uygulamaları içeren liste güncellenerek üyelerle paylaşıldı. Listenin son güncellemesinde Polonya'daki uygulamalar da yer alıyor.

GDE Hata: Dosya alımı esnasında hata - eğer gerekliyse hata kontrolünü kapatın (404:Not Found)

Close