UNECE Sürdürülebilir Kalkınma Bölgesel Forumu düzenlendi

UNECE Sürdürülebilir Kalkınma Bölgesel Forumu düzenlendi

UNECE Sürdürülebilir Kalkınma Bölgesel Forumu düzenlendi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) Bölgesi Sürdürülebilir Kalkınma Bölgesel Forumunu düzenledi. Nisan ayının 6 ve 7'sinde düzenlenen etkinliğin gıda ile ilgili toplantılarına TGDF olarak çevrimiçi katılım sağlandı. İlgili oturumlar şöyle oldu:

Sustainable Food Systems to Build Back Better in Europe and Central Asia – Carrying forward the UN Food Systems Summit (UNFSS)

Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Konu Bazlı Koalisyonu (IBC-SFS) tarafından Chatham House işbirliği ile düzenlenen "Avrupa ve Orta Asya'da Daha İyiyi Yeniden İnşa Edecek Sürdürülebilir Gıda Sistemleri – BM Gıda Sistemleri Zirvesi'ni (UNFSS) ileriye taşımak" başlıklı bu oturum 2021'de düzenlenen BM Gıda Sistemleri Zirvesi'nin uygulanması ile ilgili örnekleri içerdi.

Toplantıda öncelikli konular, gıda sistemlerinin karşılaştığı zorluklar, sürmekte olan girişimler ve uygulanabilir çözümler içeren bölgesel UNFSS envanter sayım çalışmasının bulguları sunuldu, Avrupa ve Orta Asya'daki gıda sistemlerinin sürdürülebilir dönüşümüne yönelik fırsatlar, zorluklar ve atılması gereken adımlar fikirler ortaya koyuldu.

Grassroots hand in hand: Working with farmers through FFS as a way to achieve the SDGs

"Toplumun tabanıyla el ele: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmanın bir yolu olarak Çiftçi Saha Okulları aracılığıyla çiftçilerle çalışmak" başlıklı oturumda çiftçilerin merkezden uzak konumda bulunmaları nedeniyle tarım sektöründe Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılabilmesinin zorlukları ortaya koyuldu.

Küresel amaçlara 2030 yılına kadar ulaşabilmenin ön koşulunun sistemin tabanında yer alan çiftçilere erişebilmek olduğuna değinilen toplantıda bunun yolunun Çiftçi Saha Okullarından geçtiği ifade edildi. Dünyanın dört bir yanından katılımcıların Çiftçi Saha Okulları ile yerel deneyimlerini aktarıldığı oturumda bu yaklaşımın mevcut sosyal ve jeopolitik koşullar altında Avrupa ve Orta Asya bölgesinde uygulanabilirliği ve fizibilitesi hakkında görüşler paylaşıldı.

Leaving no one behind: Opportunities and challenges for promoting rural women’s empowerment in the ECA in sustainable food system

FAO ve Schola Campesina'nın düzenlediği "Kimse geride bırakılmayacak: Sürdürülebilir gıda sisteminde, Avrupa ve Orta Asya'da kırsal kesimdeki kadınların güç sahibi olmasının teşvikinde fırsatlar ve zorluklar" başlıklı oturumda Avrupa ve Orta Asya'da kırsal kesimdeki kadınların görüşleri gündeme taşındı. Kırsaldaki kadınların toprağa ve diğer üretim kaynaklarına erişiminin ve kırsalda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ele alındığı toplantıda, umut vadeden uygulamalar ve alınan dersler paylaşıldı.

Farklı alanlardan ve çevrelerden katılımcılar, kadınların yerel bazda sürdürülebilir gıda sistemlerinin oluşturulmasındaki rolüne, COVID-19 sonrası yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak kırsaldaki kadınların güçlendirilmesine yönelik fırsatlara ilişkin deneyimlerini paylaştı. Toplantıda ayrıca mevcut ve yeni dönemde ortaya çıkan sorunlar üzerinde tartışıldı.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları UNECE Bölge Raporu

Toplantı öncesinde UNECE tarafından yayınlanan "Halfway to 2030: How Many Targets Will Be Achieved in the UNECE Region? Snapshot and insights in 2022" (2030 Yolu Yarılandı: UNECE Bölgesinde Kaç Hedefe Ulaşılabilecek? 2022 görünüm ve değerlendirmeleri) raporu Forum'un merkezini oluşturdu. Rapora göre Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları altında yer alan başlıklardan 26'sı planlanan şekilde ilerlerken, 64 başlıkta hızlanmak gerektiği belirtiliyor. Başlıkların 15'inde ise gerileme görülüyor. Rapora ve ilgili değerlendirmelere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Close