Türkiye’ye Gelen Yabancı Yatırımların Ülkelere Göre Dağılımı

2015 verilerine göre, Türkiye’ye yurtdışından gelen toplam 11,9 milyar dolar doğrudan yatırımdan İngiltere %5 pay alarak ülkemize en fazla yatırım yapan sekizinci ülke olmuştur. Azerbaycan, Rusya ve ABD, Avrupa Birliği dışındaki ülkeler olarak listede yer bulurken; AB ülkelerinin tamamından ülkemize
yapılan yatırım %58 seviyesindedir.

16

Close