Türkiye’nin Yurtdışından Doğrudan Yatırımları

2015 verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışına yaptığı toplam 5,2 milyar dolar doğrudan yatırımdan İngiltere %12 pay almıştır. Azerbaycan ve ABD, Avrupa Birliği dışındaki ülkeler olarak listede yer bulurken; AB ülkelerinin tamamına yapılan yatırım %54 seviyesindedir.

17

Close