Türkiye’nin İngiltere’den En Çok İthal Ettiği Ürünler

2015 yılında İngiltere’den yaptığımız ithalatta Mekanik Cihazlar %24,3 ile birinci sırayı almış olup, bunu Demir Çelik ve Motorlu Kar Taşıtları takip etmiştir. %5,5 oran ile Eczacılık ürünleri listede dikka çeken fasıllardan olup, temelde ithalatımızın yüksek teknolojili ürünlerden oluştuğu söylenebilir.

11

Close