Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Firma Sayısı ve İngiltere’nin Yeri

2015 yılı sonunda ülkemizde yerleşik yabancı sermayeli firmalara ait verilere göre ülkemizde 46.756 yabancı sermayeli firma faaliyet göstermekte olup, İngiltere 2.894 adet firma ile Almanya, İran ve Suriye’nin ardından 4ncü
ülke konumundadır.

18

Close