TGDF Vizyon – Eylül 2023 | Başkanın Mesajı

TGDF Vizyon – Eylül 2023 | Başkanın Mesajı

TGDF Vizyon – Eylül 2023 | Başkanın Mesajı

Değerli Dostlar,

Bir kez daha merhaba!

Tarım ve Orman Bakanlığımızın ev sahipliğinde, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Federasyonumuz işbirliğiyle 16 Ekim 2023 tarihinde, Ankara’da Dünya Gıda Günü etkinliği düzenlenecek. FAO’nun kuruluş tarihi olan 16 Ekim’de her yıl farklı bir tema ile kutlanan Dünya Gıda Günü’nün bu yılki teması “Su hayattır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma” olarak belirlendi.

Bu yıl 43’üncüsü düzenlenecek Dünya Gıda Günü, aynı zamanda FAO’nun 78’inci kuruluş yıldönümüne denk geliyor. 150 ülkede yapılan etkinlikler, Dünya Gıda Günü’nü, BM takviminin en bilinen günlerinden biri haline getiriyor. Dünya Gıda Günü, yaşamın ve gıdanın temeli olan suya dikkati çekiyor.

Hızlı nüfus artışı, kentleşme, ekonomik kalkınma ve iklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarını akıllıca yönetmenin önemi konusunda küresel çapta farkındalık gerektiği bir gerçek. Hükümetlerin, özel sektörün, akademi dünyasının, çiftçilerin, sivil toplumun ve bireylerin gıda ve su güvenliği olan bir dünya için birlikte çalışması şart.

Etkinlikte suyun eşit şekilde dağıtılması, suda yaşayan gıda sistemlerimizin korunması, kimsenin geride kalmaması, daha az suyla daha fazla gıda ve diğer temel tarımsal ürünleri üretmeye yönelik çözümlere ulusal su verimliliği çalışmalarına odaklanılacaktır.

Türkiye’nin su ayak izi hesaplamaları, ülkemizde yapılan üretimin ve tüketimin iç su kaynaklarına daha fazla bağımlı olduğunu ortaya koyuyor. Bu yüzden, Türkiye’de tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ülke ekonomisini doğrudan etkileyen en önemli unsurdur. Tarımsal üretim, Türkiye’nin su ayak izindeki birincil etkendir. Toplam su ayak izinin yaklaşık yüzde 89’u ve tarımın su ayak izinin yüzde 83’ü bitkisel üretiminden kaynaklanıyor. Su riskini en aza indirmenin ve su direncini artırmanın yanı sıra ülkemizi küresel ekonomide avantajlı bir konuma getirmek için çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik Türkiye’nin su politikasının ana unsuru haline gelmelidir.

Biz de çözüm ve doğru politikalar belirlenebilmesi için üzerimize düşeni yapma çabasındayız. O nedenle de geçen yıl TGDF olarak, ülkemizde su kaynakların önemine ve sürdürülebilirliğine dikkat çekmek amacıyla, “Türk Gıda ve İçecek Sektöründe Su Riskleri ve Sürdürülebilirliği için Politika Önerileri” başlıklı bir su raporu yayınlamıştık. Bu çalışmayı hem ülkemizin su politikalarına destek olmak hem de temiz su ve sanitasyon, sorumlu tüketim ve üretim ve iklim eylemi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkıda bulunmak için hazırladık. Çalışmada suya dikkati çekmek, gıda ve içecek sektöründe değer zinciri dahil su tasarrufunun sağlanmasına, etkin verimli ve döngüsel su kullanımının teşvik edilmesine katkı sağlamak, kamu ve iş dünyasının birlikte hareket edebileceği su verimliliği ve su kullanımında şeffaflık konusunda üreticileri ve şirketleri teşvik edici mekanizmaların oluşması için politika önerilerinin geliştirilmesine destek olmayı hedefledik. Tüm paydaşlarımıza ilettiğimiz bu çalışmanın bu anlamda farkındalık yarattığına inanıyoruz. Tarım ve su ayrılmaz iki stratejik gerçekliğimiz. Gıda ve içecek sektörünün çatı kuruluşu TGDF olarak, su kaynaklarının yönetimi konusunda doğru politikaların uygulanması için yapılan çalışmaları, geleceğimiz için önemli olan her türlü etkinliği desteklemeye, sürdürülebilir bir dünya için çaba harcamaya devam edeceğiz.

Bu arada; gıda ve beslenmeye yönelik bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak, doğru bilginin doğru uzman kaynağından elde edilmesini sağlamak, tüketicilerin kanıta ve araştırmaya dayalı bilgiyle buluşarak, gıda güvenliği alanındaki bilgi kirliliğinin azalmasına yardımcı olmak amacıyla TGDF Bilim Kurulu’nu hayata geçirmeye karar verdik. Bilim kurulumuzun taşıdığı toplumsal sorumluluk ve hedeflediği amaç doğrultusunda, önemli bir ihtiyaca cevap vereceğinden, bu oluşumun bizleri şimdiye kadar en fazla heyecanlandıran projelerden biri olduğunu söyleyebilirim.

Bir diğer önemli konu; tarım sektöründe milyonlarca üreticiyi ilgilendiren 2023 yılı tarım destekleri de açıklandı. 15 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2023 Yılı Tarımsal Destekleme Kararı’na göre; 112 destek türünün destek birim fiyatında artış yapıldı. Gübre desteğinin sabit kaldığı ve mazot desteğinde ürüne göre artış yapılan kararla, organik ve iyi tarım destekleri ise yüzde 80 ile yüzde 200 oranında artırıldı. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli’nde belirlenen havzalarda, 17 ürün için yapılan fark ödemesi desteklerinde 7 üründe destek artışı yapıldı. Hayvancılıkta birçok kalemde geçen yıla göre destekler yüzde 100 ve üzerinde artırılırken, Türkiye’nin büyük oranda dışa bağımlı olduğu yemde ise destek artışına gidilmedi. Bu artışlar olumlu olsa da tarımda girdilerdeki artışın tarım sektörünü olumsuz yönde etkilediğini düşünüyoruz.

Ülke ekonomisinin en temel unsurları arasında yer alan biz Gıda Sanayicileri tarımsal üretimin verimli, sürdürülebilir ve küresel ölçekte rekabetçi olmasını kendi geleceğimizin teminatı kabul ediyoruz.

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Close